Hjälp

Nya Levande Bibeln

Ondska under världens sista tid

1 Du bör också veta, Timotheos, att det under den här världens sista tid ska bli mycket svårt,
2 för då kommer människorna bara att tänka på sig själva och sina pengar. De ska skryta och se ner på andra, vara kaxiga och inte lyda sina föräldrar. De ska vara otacksamma och sakna respekt för Gud.
3 De ska inte älska någon och vägra att förlåta människor. De ska tala illa om andra och sakna självbehärskning. De ska vara råa och grymma och hata allt gott.
4 De ska förråda sina vänner, sakna alla spärrar och vara högfärdiga. De ska älska njutningar mer än Gud.
5 De vill ge intryck av att tro på Gud, men vill inte veta av Guds förvandlande kraft. Håll dig borta från sådana människor.
6 Dit hör också sådana som lurar sig in i hemmen och skaffar sig inflytande över lättledda kvinnor som plågas av sina synder och drivs av alla möjliga impulser.
7 Sådana kvinnor är alltid villiga att följa en ny undervisning, men de lyckas aldrig förstå det sanna budskapet om Jesus.
8 Dessa som sprider falska läror är motståndare till Jesus, precis som de egyptiska trollkarlarna Jannes och Jambres var motståndare till Mose.1 Deras tankar är onda, och deras tro är ingenting värd.
9 Men deras framgång ska snart ta slut. En dag ska deras dumhet bli avslöjad inför alla, på samma sätt som motståndarna till Mose blev avslöjade.

Paulus förmaningar till Timotheos

10 Men du, Timotheos, känner till min undervisning. Du vet hur jag lever och vilket mål jag har i livet. Du känner till min tro på Jesus, mitt tålamod med människor, min kärlek och min uthållighet.
11 Du vet att jag har blivit förföljd och har fått lida. Du vet vad som hände i Antiochia, Ikonion och Lystra, hur människorna där gick till våldsam attack mot mig.2 Men Herren räddade mig från allt!
12 På samma sätt kommer alla som vill leva helt för Gud och i gemenskap med Jesus Kristus att bli förföljda.
13 Onda människor och bedragare kommer att gå allt längre i sin ondska. De lurar andra, men är samtidigt lurade själva.
14 Du måste hålla fast vid det du har fått lära dig. Du vet att det är sant och du vet att du kan lita på dem som undervisade dig.
15 Ända sedan du var liten känner du ju också till vad som står i den heliga Skriften3. Där kan man hitta all den vishet man behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus.
16 Hela Skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar om det som är sant och avslöjar det som är falskt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill,
17 så att den som tillhör honom blir väl rustad för sin uppgift att göra gott mot andra.
18 Ja, Herren ska rädda mig från allt ont och föra mig in i himlen, där han regerar. Hans är äran i all evighet. Ja, det är sant!4

Sluthälsning

19 Hälsa Prisca och Aquila och alla som tillhör Onesiforos hus.
20 Erastos stannade i Korinth, och Trofimos lämnade jag i Miletos, eftersom han var sjuk.
21 Försök att komma hit före vintern. Euboulos, Pudens, Linos, Claudia och alla de troende hälsar till dig.
22 Jag ber att Herren Jesus ska skydda dig. Med önskan om att Guds godhet och kärlek ska följa er alla.
1 3:8 Jämför Andra Moseboken 7:11. Namnen finns inte i bibeltexten.
2 3:11 Jämför Apostlagärningarna ‑ historien om de första troende 13-14 och 16.
3 3:15 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
4 4:18 I grundtexten: Amen!
© 2018 ERF Medien