Hjälp

Nya Levande Bibeln

Arbeta och kämpa för Jesus

1 Timotheos, min son, hämta styrka från den kärlek och förlåtelse som finns i gemenskapen med Jesus Kristus.
2 Den undervisning du och många andra har hört av mig ska du föra vidare till pålitliga människor, som i sin tur kan undervisa andra.
3 Var beredd att lida tillsammans med mig för Jesus Kristus, likt en god soldat.
4 En soldats högsta prioritet är att lyda sin befälhavare, och därför låter han sig inte hindras av livets små bekymmer.
5 Var som en idrottsman. Se till att du vinner segerkransen genom att följa de regler som finns.
6 Var som en hårt arbetande bonde. Då ska du bli den förste som får del av skörden.
7 Tänk på det jag säger här. Herren Jesus ska hjälpa dig att förstå allt.
8 Glöm aldrig bort att Jesus Kristus, ättlingen till kung David, har uppstått från de döda. Det är innehållet i mitt glada budskap,
9 och det är för det budskapets skull som jag får lida och till och med har kedjats fast som en brottsling. Men Guds budskap har inte kedjats fast.
10 Därför är jag villig att stå ut med vad som helst för de människors skull som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom. Min önskan är ju att de till slut ska räddas för evigt genom det som Jesus Kristus har gjort, så att de får dela Gud härlighet.
11 Detta budskap om räddning är sant: Om vi har dött med honom, ska vi också leva med honom.
12 Om vi lider för honom, ska vi också regera med honom. Men förnekar vi honom, ska han också förneka oss.
13 Om vi sviker honom, står han ändå fast vid sitt ord, för han kan inte förneka sig själv.1

En arbetare som inte behöver skämmas

14 Påminn alla om dessa sanningar och varna dem inför Gud att inte hålla på att strida om olika läror. Sådana diskussioner är meningslösa och leder till katastrof för dem som lyssnar.
15 Undervisa om det sanna budskapet om Jesus på rätt sätt, så blir du en arbetare som inte behöver skämmas, en som Gud kommer att vara nöjd med.
16 Ha inget att göra med dessa gudlösa läror, för deras anhängare ska hamna längre och längre bort från Gud,
17 och deras budskap ska sprida sig som cancer. Två av dessa som sprider falska läror är Hymenaios och Filetos.
18 De har övergett det sanna budskapet och påstår att de döda redan har uppstått,2 och de förstör många människors tro på Jesus.
19 Men Guds sanna budskap är en fast grund som ingen kan rubba. Och på den grunden står det skrivet: ”Herren känner dem som är hans”3 och ”Den som tillber Herren ska inte göra det som är orätt”.
20 I ett rikt hem finns det skålar av guld och silver, men också av trä och lera. De dyrbara sakerna används vid fina tillfällen, och de andra används till vardags.
21 På samma sätt är det hos Gud. Den troende som håller sig borta från de onda läror jag talat om och istället håller sig till det sanna budskapet, han blir som en skål av guld eller silver. Han lever helt för Gud och kan bli använd till något fint, till att göra Guds vilja.
22 Fly bort från de frestelser och begär som ungdomar utsätts för. Sträva istället efter att göra Guds vilja och efter att få en starkare tro. Älska dina medmänniskor och lev i frid med dem som tillber Herren Jesus och söker honom av hela hjärtat.
23 Än en gång säger jag: undvik att bli indragen i dumma och okunniga diskussioner. Du vet att det bara leder till bråk,
24 och den som tjänar Gud ska inte bråka. Han måste vara vänlig mot alla och kunna undervisa med tålamod,
25 så att han på ett milt sätt visar de människor tillrätta som säger emot honom. Kanske ger då Gud dessa människor en ny möjlighet att vända om till honom och förstå det sanna budskapet om Jesus.
26 Ja, kanske tar de då sitt förnuft till fånga och slipper loss ur den fälla som Satan fångade dem i, för att de skulle göra hans vilja.
1 2:11-13 Detta kan ha varit en sång från den här tiden.
2 2:18 Paulus gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella världen är separerade. Enligt den läran skulle de döda bara uppstå andligt och inte få en ny kropp.
3 2:19 Jämför Fjärde Moseboken 16:26.
© 2018 ERF Medien