Hjälp

Nya Levande Bibeln

Paulus vädjar om förbön

1 En sak till, kära syskon: Be för oss, så att budskapet om Herren Jesus snabbt når ut och att människor värderar det lika högt som ni gjorde.
2 Be också att Gud ska rädda oss från onda och fientliga människor som vägrar att ta emot budskapet, för det är inte alla som tror på det vi säger.
3 Men Herren Jesus är trogen det han säger! Han ska göra er starka och skydda er från den Onde1.
4 Vi litar på att Herren ska hjälpa er både nu och i framtiden att praktisera allt som ni lär er genom vår undervisning.
5 Och vi ber att Herren Jesus Kristus ska fylla er med den kärlek som finns hos Gud och den uthållighet som han själv visade.

Varning för dem som lever ett oordnat liv

6 På uppdrag av Herren Jesus Kristus uppmanar vi er, kära syskon, att hålla er borta från de troende som lever ett oordnat liv och inte vill följa den undervisning vi har gett er.
7 Ni vet ju själva, att ni bör leva på samma sätt som vi gjorde. Vi levde inget oordnat liv när vi var hos er,
8 och vi krävde aldrig att få mat av någon, utan betalade allting själva. Vi kämpade och slet och arbetade dag och natt för att ni inte skulle behöva försörja oss.
9 Det hade inte varit fel av oss att be er om hjälp, men vi ville genom vårt handlande ge er ett exempel att följa.
10 När vi var hos er gav vi er följande regel: ”Den som inte vill arbeta ska heller inte äta.”
11 Men nu har vi hört att det finns sådana bland er som lever ett oordnat liv. De arbetar inte alls, utan sysslar med helt andra saker.
12 På uppdrag av Herren Jesus Kristus förmanar vi därför dessa människor mycket strängt att slå sig till ro och börja arbeta, så att de kan försörja sig själva.
13 Och ni andra, kära syskon, tröttna aldrig på att göra det som är rätt.
14 Om någon vägrar att lyda det vi säger i det här brevet, meddela då alla vem det är och håll er borta från honom, så att han får skämmas.
15 Men behandla honom inte som en fiende, utan som en troende bror som behöver talas till rätta.

Slutönskan

16 Vi ber att Herren Jesus, han som ger frid, ska fylla er med sin frid vad som än händer. Ja, Herren ska vara med er alla.
17 Här skriver jag, Paulus, min hälsning, med egen hand. Det gör jag i slutet av alla mina brev, för att bevisa att de verkligen kommer från mig. Detta är min handstil.
18 Med önskan om att vår Herre Jesus Kristus godhet och kärlek ska följa er alla.
1 3:3 Eller: det onda.
© 2018 ERF Medien