Hjälp

Nya Levande Bibeln

Händelser innan Jesus kommer tillbaka

1-2 Kära syskon, ni vet att vår Herre Jesus Kristus ska komma tillbaka och att vi ska samlas hos honom, men låt ingen lura er angående tidpunkten. Låt er inte skrämmas och bli inte oroliga om ni får höra rykten om att Herren Jesus redan har kommit tillbaka. Även om människor påstår att Guds Ande har visat det, eller vi skulle ha sagt det eller skrivit om det i något brev,
3 så tro dem inte. Låt er inte luras, vad de än säger. Innan den dagen kommer, måste nämligen två saker hända. För det första ska det bli en tid av våldsamt uppror mot Gud. För det andra måste laglöshetens människa1 träda fram, han som Gud ska döma att gå evigt förlorad.
4 Han är Motståndaren, som ska trotsa allt som är heligt och har med Gud att göra. Han ska ta plats i Guds tempel och påstå att han själv är Gud.
5 Kommer ni inte ihåg att jag berättade det när jag var hos er?
6 Och ni vet vad det är som hindrar den Laglöse, så att han inte kan träda fram förrän det är dags för honom att komma.
7 Laglösheten verkar ju redan i hemlighet. Det enda som fattas för att laglösheten ska avslöjas helt är att han som hindrar den röjs ur vägen.
8 Men när hindret är borta ska den Laglöse visa sig, han som Herren Jesus bara behöver andas på för att döda och förinta när han återvänder i sin härlighet.
9 Den Laglöse kommer för att göra Satans verk. Han ska med ondskans makt utföra många tecken och under,
10 och genom sina falska konster ska han lura dem som går evigt förlorade. Dessa människor hatade det sanna budskapet om Herren Jesus som kunde ha räddat dem,
11 och därför ska Gud göra dem mottagliga för bedrägeriet och låta dem tro på lögnen.
12 Och de ska allesammans en dag bli dömda för att de inte trodde på det sanna budskapet, utan njöt av sina onda handlingar.

Håll fast vid sanningen

13 Men vi måste alltid tacka Gud för er, våra syskon som Herren Jesus älskar. Gud bestämde ju redan från tidens början2 att alla de som trodde på det sanna budskapet om Jesus skulle bli räddade. Och det blir de genom att Guds Ande gör dem värdiga att tillhöra Gud.
14 Det var detta Gud inbjöd er till, när vi berättade det glada budskapet för er, så att ni skulle få dela härligheten tillsammans med Herren Jesus Kristus.
15 Håll därför fast vid er tro, kära syskon, och följ den undervisning ni har fått i våra brev och allt ni fick lära er då vi var hos er.
16 Vi ber att vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud, vår Far, som älskar oss och i sin godhet har räddat oss för evigt och gett oss ett säkert hopp,
17 ska uppmuntra er och ge er kraft att alltid säga och göra det som är gott.
1 2:3 Laglöshetens människa är ”Motståndaren till Kristus”, på grekiska Antikrist. Jämför Johannes första brev 2:18-22.
2 2:13 En del handskrifter har: Gud lät er bli de första som trodde på budskapet...
© 2017 ERF Medien