Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus ska komma tillbaka

1-2 Detta är mitt andra brev till er, kära vänner, och i båda breven har jag velat påminna er om att ni helhjärtat måste hålla er till det sanna budskapet om Jesus. Jag har velat påminna er, både om det som Gud har förutsagt genom sina egna profeter1, och om den undervisning från Herren Jesus, vår Räddare, som ni har hört från de sändebud som kom till er.
3 Först av allt måste ni veta, att det under den här världens sista tid kommer att finnas hånfulla människor, som ska driva med sanningen och följa sina onda begär.
4 De ska säga: ”Var det inte ni som sa att Jesus lovade att komma tillbaka? Varför kommer han inte då? Generation efter generation dör ju, och allt är sig likt ända sedan världen skapades.”
5 Men när de säger så, glömmer de att Gud för länge sedan skapade himlen och jorden genom sitt ord, och att han skilde jorden från vattenmassorna, så att torra land kom fram ur vattnet.2
6 Och att han sedan lät hela den dåtida världen gå under genom att dränka den i vatten.3
7 Men den himmel och den jord som nu existerar, har Gud lovat att bränna upp i eld. Himlen och jorden ska sparas till domens dag, då alla människor som inte lyder Gud ska gå evigt förlorade.
8 Men glöm inte, kära vänner, att för Gud är en dag som 1 000 år, och 1 000 år som en dag.4
9 Det är inte så som många tror, att han är sen med att infria löftet om att Herren Jesus ska komma tillbaka. Nej, sanningen är att han väntar för er skull, eftersom han vill att alla människor ska ha tid att vända om till honom, så att ingen går evigt förlorad.
10 Herren Jesus kommer tillbaka för att döma alla, och han kommer lika oväntat som en tjuv om natten. Ja, på domens dag ska himlen försvinna med ett fruktansvärt dån, solen och månen och stjärnorna ska upplösas i eld, och jorden och allt som är på den ska brännas upp5.
11 Jorden som vi bor på ska alltså bli totalt utplånad. Se därför till att ni lever helt för Gud och följer hans vilja,
12 medan ni väntar på den dag då Gud ska döma världen. Gör allt för att den ska komma snart, för på den dagen ska Gud inte bara låta himlen upplösas i eld, och solen och månen och stjärnorna smälta av hetta.
13 Han ska ju då också infria sitt löfte om att vi ska få en ny himmel och en ny jord, där Guds vilja ska råda för evigt.6

Slutliga förmaningar

14 När ni nu väntar på att Herren Jesus ska komma tillbaka, kära vänner, måste ni göra allt för att leva i frid med Gud, så att ni en dag kan stå inför honom utan synd och skuld.
15-16 Att vår Herre inte kommer tillbaka genast, det ska ni se som något positivt, eftersom det betyder att fler kan bli räddade. Det har ju också vår käre bror Paulus skrivit till er om, med den vishet han har fått ifrån Gud. Ja, varje gång han skriver i något av sina brev om att Herren Jesus ska komma tillbaka, nämner han just detta. En del av Paulus undervisning är svår att förstå, och det finns okunniga människor med en osäker tro som förvränger det han skriver, precis som de förvränger det andra som står i Skriften7. Men genom detta ska de gå evigt förlorade.
17 Nu har jag varnat er i förväg, kära vänner, så att ni är på er vakt när dessa onda människor kommer med sin falska undervisning. Låt er inte bli lurade, så att ni förlorar er tro på Jesus.
18 Håll istället fast vid den kärlek och förlåtelse ni har fått uppleva, och se till att ni för varje dag mer och mer lära känna vår Herre Jesus Kristus, han som har räddat oss. Hans är äran, både nu och i evighet. Ja, det är sant!8
1 3:1-2 Kallas också apostlar.
2 3:5 Jämför Första Moseboken 1:2-6,9.
3 3:6 Jämför Första Moseboken 7:17‑21.
4 3:8 Jämför Psaltaren 90:4.
5 3:10 Jämför Psaltaren 102:26‑27 och Jesaja 51:5.
6 3:13 Jämför Jesaja 65:17 och 66:22.
7 3:16 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. Men nu hade de troende även börjat använda delar av Nya testamentet.
8 3:18 På grekiska: Amen!
© 2018 ERF Medien