Hjälp

Nya Levande Bibeln

Se upp med falsk undervisning

1 Men det fanns också profeter som spred falska budskap bland Israels folk, precis som det ska finnas människor som sprider falsk undervisning bland er. De ska smyga in lögner om Gud som förstör er tro. Ja, de ska till och med förneka Herren Jesus, han som har köpt dem fria från deras slaveri under synden. Men genom detta ska de själva gå evigt förlorade.
2 Många kommer att följa dem och delta i deras vilda och omoraliska liv, och för deras skull kommer Jesus sanna väg1 att få dåligt rykte.
3 I sitt begär efter makt och pengar ska de lura er med påhittade historier. Men Gud har för länge sedan lovat att straffa dem, och de är på väg att gå evigt förlorade.
4 Gud skonade ju inte de änglar som gjorde uppror mot honom, utan kastade ner dem i den mörka avgrunden, där de nu sitter fängslade i väntan på Gud straff.2
5 Han skonade inte heller de människor som levde på Noas tid, och som vägrade att lyssna när Noa berättade om den rättvisa dom som skulle drabba dem. Den gången räddade Gud bara Noa och sju andra när han lät den stora översvämningen utplåna alla onda människor.3
6 Gud straffade också städerna Sodom och Gomorra, och lät dem förvandlas till askhögar. Han ville visa vilket straff som väntar dem som inte lyder Gud.
7-8 Men han räddade en person som bodde i Sodom, och det var Lot. Lot levde nämligen efter Guds vilja, och han plågades svårt av att dag efter dag tvingas se och höra talas om dessa onda människors vilda och omoraliska liv.4
9 Gud har alltså makt att rädda dem som lyder honom, när de möter olika svårigheter. Men han har också makt att straffa dem som är olydiga mot honom, ända fram till domens dag då han ska döma dem för evigt.
10 Han straffar särskilt dem som drivs av sina smutsiga sexuella begär och vägrar att låta Gud styra deras liv, precis som de människor med ett falskt budskap som jag just talade om. Dessa människor är kaxiga och självsäkra. De drar sig inte för att håna andevärldens makter,
11 trots att Guds änglar, som är mycket starkare och mäktigare än oss människor, inte vågar komma till Gud med några anklagelser mot andevärldens makter.
12 Ja, dessa som sprider falsk undervisning hånar sådant som de inte känner till. De är som oförståndiga djur, som bara följer sina instinkter och är födda till att fångas och dödas. Och precis som djuren går under, ska de gå under för evigt.
13 De ska själva få lida för allt det lidande de har orsakat. Dessa människor älskar att festa mitt på ljusa dagen. De är en skam och vanära där de sitter med och äter vid era samlingar, samtidigt som de ägnar sig åt sina syndiga njutningar.
14 De kan inte se på en kvinna utan att tänka på sex, och de får aldrig nog av synden. De lurar människor som är osäkra på vad de tror och får också dem att synda, och de är duktiga på att leva på andras pengar. Men Gud ska straffa dem för allt ont de gör.
15 De har övergett den rätta vägen och har gått vilse precis som Bileam, Bosors son. Han älskade att tjäna pengar på att göra det som var ont.
16 Men Gud hejdade profeten Bileam när han tänkte framföra ett falskt budskap i Guds namn. Gud lät en åsna tala till honom med människoröst.5
17 De som sprider falsk undervisning är som uttorkade brunnar, och som dimmoln som jagas av stormvinden. De lovar den törstige vatten, men de har inget att ge.6 Därför väntar helvetets mörker på dem.
18 De talar vackert, men deras löften är tomma. Genom att locka med ett vilt och omoraliskt liv, där människor får följa sina onda begär, lurar de till sig nya troende som just har lämnat ett liv i synden.
19 De lovar människor frihet, men de är själva slavar under synder som gör att de går evigt förlorade. En människa är ju slav under det som behärskar henne.
20 Om de som har flytt från den här världens omoral genom att lära känna Herren Jesus Kristus, vår Räddare, än en gång blir infångade och slavar under synden, då är deras situation värre än förut.
21 Ja, det hade varit bättre för dem att aldrig få reda på rätta sättet att leva, än att först lära känna Guds vilja och sedan vända ryggen åt allt som han har befallt dem.
22 Det har gått med dem, precis som det står i det gamla ordspråket: ”Hunden vänder åter till sina spyor”7, och ”Ett tvättat svin vältrar sig i smutsen igen.”
1 2:2 Petrus gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet.
2 2:4 Jämför Jesaja 24:21‑22.
3 2:5 Jämför Första Moseboken 7:23.
4 2:6-8 Jämför Första Moseboken 19:1‑25.
5 2:15-16 Jämför Fjärde Moseboken 22‑24.
6 2:17 Jämför Ordspråksboken 25:14.
7 2:22 Se Ordspråksboken 26:11.
© 2018 ERF Medien