Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Börjar jag nu skryta över mig själv igen? Är jag kanske lik de människor som måste ha rekommendationsbrev med sig till er, eller vill få ett från er?
2 Nej, det enda rekommendationsbrev jag behöver, är era förvandlade liv. Det brevet är skrivet i era hjärtan, och kan läsas av alla.
3 Var och en kan ju se att era förvandlade hjärtan är ett rekommendationsbrev från Kristus själv, men utskrivet av mig. Det är inte skrivet med bläck, utan med Guds Ande som lever. Och det är inte skrivet på stentavlor som Moses lag1, utan det är skrivet på ett levande material, era egna hjärtan.

Det gamla och det nya förbundet mellan Gud och människor

4 Men att jag vågar tala om mig själv på det här viset, det är för att jag litar på att Gud har förvandlat er på grund av det som Kristus gjorde.
5 Det är ju inte jag själv som har åstadkommit något, för jag har ingen egen kraft. Nej, all min förmåga kommer från Gud.
6 Han har gett mig förmågan att sprida budskapet om det nya förbundet mellan Gud och människor, ett förbund som inte bygger på att man lyder en skriven lag, utan på att Guds Ande förvandlar hjärtat. Den som försöker tillfredsställa Gud genom att följa hela Moses lag ska straffas med döden. Men den som låter Guds Ande förvandla hjärtat får evigt liv.
7-8 Det gamla förbundet, mellan Gud och Israels folk, byggde på en lag som var inhuggen i stentavlor, och det förbundet ledde till döden. Ändå strålade Moses ansikte så av Guds härlighet, när han kom ner från berget med stentavlorna, att folket inte vågade se på honom.2 Fast efter ett tag bleknade strålglansen. Men om redan det gamla förbundet var så fyllt av Guds härlighet, hur mycket mer av Guds härlighet ska då inte finnas i det nya förbundet, där Guds Ande ger evigt liv?
9 Om redan det förbund som leder till Guds dom var fyllt av härlighet, hur mycket mer härlighet ska då inte finnas i det nya förbundet, som kan göra oss skuldfria inför Gud?
10 Ja, jämför man härligheten i det nya förbundet med härligheten i det gamla, så är det som om det gamla inte hade någon härlighet alls.
11 För även om det gamla förbundet, som är satt åt sidan, var fyllt av Guds härlighet, så är det ingenting i jämförelse med härligheten i det förbund som varar för evigt.
12 Och eftersom detta nya förbund ger oss hopp om en evig härlighet hos Gud, sprider jag budskapet om Kristus utan att skämmas.
13 Jag gör inte som Mose, som hängde en slöja framför ansiktet, för att Israels folk inte skulle se hur härligheten bleknade och försvann.
14 På grund av den slöjan, insåg inte heller Israels folk att härligheten i det gamla förbundet försvann. Och slöjan hindrar dem än idag från att förstå den verkliga meningen när det gamla förbundets skrifter läses upp.3 Slöjan försvinner ju inte förrän man tror på Kristus.
15 Ja, än idag hänger det en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag.
16 Men så fort någon börjar följa Herren Jesus Kristus, tas slöjan bort.
17 Den som tar emot Herren, tar ju emot hans Ande. Och Herrens Ande befriar oss från den skuld som skiljer oss från Gud.
18 Alla vi som har fått slöjan borttagen kan nu se Herrens härlighet. Och hans härlighet förvandlar oss, så att vi blir mer och mer lika honom. Ja, för varje dag som Herrens Ande verkar i oss, återspeglar vi mer och mer av hans härlighet.
1 3:3 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
2 3:7-8 Jämför Andra Moseboken 34:29-30.
3 3:14 Jämför Andra Moseboken 34:34, där Mose tar bort slöjan varje gång han talar med Gud.
© 2018 ERF Medien