Hjälp

Nya Levande Bibeln

Slutliga förmaningar

1 Det här blir som sagt tredje gången jag kommer till er. Och det står i Skriften1: ”det krävs två eller tre vittnen för att saken ska avgöras rättvist.”.
2 Vid mitt andra besök varnade jag dem som hade syndat, och nu varnar jag dem igen när jag är frånvarande. Ja, jag varnar även er andra: när jag kommer till er, ska jag inte visa någon mildhet utan se till att de skyldiga får sitt straff.
3 Ni vill ju ha bevis för att det är Kristus som talar genom mig, och det ska ni få nu. Ni kommer att märka att Kristus inte är svag mot er, utan att han visar sin kraft hos er.
4 Det är sant att Kristus var svag när han dog på korset, men han blev levande igen genom Guds kraft. Genom min gemenskap med honom har också jag blivit svag och dött, men jag ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft. Och det är den kraften ni ska få uppleva när jag kommer till er.
5 Pröva er själva för att se om er tro verkligen är äkta. Gör ett test. Om ni inte kan märka att Jesus Kristus lever i er med sin kraft, då är er tro inte äkta.
6 Men jag hoppas att ni i alla fall ska inse att kraften från Kristus finns i mig när jag kommer till er.
7 Jag ber att ni ska ta avstånd från allt som är ont, men inte för att det ska visa sig att jag har kraft. Nej, jag ber att ni självmant ska börja göra det som är gott. Det spelar ingen roll om jag på grund av detta verkar kraftlös.
8 Jag kan ju inte sätta mig emot att ni följer det sanna budskapet om Jesus. Gör ni det, kan jag bara uppmuntra er.
9 Inget kan göra mig mer glad än att ni har en stark tro, och att jag får verka svag. Det är ju just det som är min bön, att ni ska få en alltmer mogen tro.
10 Det är också därför jag skriver detta till er redan nu, så att jag ska slippa vara sträng mot er när jag kommer. Om jag slipper straffa er, kan jag ju istället använda den myndighet Herren Jesus har gett mig till att göra er tro ännu starkare.

Slutönskan

11 Och så till sist, kära syskon: Var glada! Rätta er efter mina förmaningar, så att ni får en alltmer mogen tro. Var eniga och lev i frid med varandra. Då ska Gud, han som ger kärlek och frid, vara med er.
12 Ge varandra en hälsningskyss som tecken på att ni tillhör Herren.2 Alla de troende här hälsar till er.
13 Med önskan om att Herren Jesus Kristus godhet ska följa er, att Gud ska ge er sin kärlek och att hans heliga Ande ska ge er gemenskap med varandra.
1 13:1 Se Femte Moseboken 19:15.
2 13:12 På grekiska: Hälsa varandra med en helig kyss. Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.
© 2018 ERF Medien