Hjälp

Nya Levande Bibeln

Hälsningar

1-2 Från ledaren Johannes, till er som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom. Till Guds församling och dess medlemmar,1 som jag älskar med uppriktig kärlek. Ja, alla som har lärt känna den sanna Guden älskar er, för han bor i våra hjärtan och ska vara med oss för evigt.
3 Jag ber att Gud, vår Far, och hans Son Jesus Kristus2 ska visa oss godhet och omsorg och fylla oss med frid, oss som följer det sanna budskapet om Jesus och älskar varandra.

Kärlek och sanning

4 Jag blev mycket glad när jag förstod att några av er följer det sanna budskapet om Jesus, precis som Fadern har befallt oss.
5 Och nu ber jag er, kära vänner, att ni ska älska varandra. Det är ingen ny befallning jag skriver till er om, utan något som vi har hört redan från början.
6 Kärlek är att göra det som Fadern har befallt oss. Och det han befallde oss var att vi ska älska varandra, precis som ni har hört från början.
7 Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus var en verklig människa.3 Men den som inte erkänner detta är en bedragare, en ’Motståndare till Kristus’.
8 Akta er för dessa bedragare, så att ni inte förlorar den lön ni4 har arbetat för så hårt. Var trogna så ska Gud ge er full lön.
9 Den som inte håller sig till Kristus undervisning förlorar sin gemenskap med Gud. Men den som troget följer hans undervisning har gemenskap med både Fadern och Sonen.
10 Om någon kommer till er och vill undervisa om något som inte stämmer med det Kristus lärde oss, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen.
11 Den som tar emot bedragaren blir hans medhjälpare.

Avslutning

12 Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det i ett brev. Jag hoppas istället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva verklig glädje.
13 Medlemmarna i er systerförsamling här hälsar er.5
1 v.1 I den grekiska grundtexten: Från den gamle, till den utvalda frun och hennes barn.
2 v.3”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
3 v.7 På grekiska: Antikrist. Jämför Andra Thessalonikerbrevet 2:3 och Uppenbarelseboken ‑ Johannes syn 13:1‑10.
4 v.8 En del handskrifter har: vi.
5 v.13 I den grekiska grundtexten: Din utvalda systers barn hälsar dig.
© 2019 ERF Medien