Hjälp

Nya Levande Bibeln

Råd angående slavar

1 Troende slavar ska visa sina ägare verklig respekt, så att ingen får anledning att håna Gud och läran om Jesus.
2 Om slavägaren också är troende, får inte slaven visa mindre respekt därför att de båda är bröder och lika inför Gud. Tvärtom bör han arbeta ännu hårdare, eftersom han på det sättet hjälper en troende bror som han älskar. Undervisa om dessa regler, Timotheos, och förmana alla att leva efter dem,

Falsk undervisning och sann rikedom

3 för de stämmer med det sunda budskap vi har fått från vår Herre Jesus Kristus och den lära som leder oss till att följa Gud. Men de som undervisar på ett annat sätt och inte håller sig till den sunda läran,
4 är förblindade och okunniga. De har ett sjukligt behov av att diskutera och strida om olika läror, vilket leder till avundsjuka, gräl, förolämpningar, elaka anklagelser,
5 och ständiga bråk mellan människor. Deras sinnen är förblindade och de har helt övergett det sanna budskapet om Jesus. För dem är religion ett sätt att bli rik.
6 Men sann rikedom är att tro på Gud och samtidigt vara nöjd med det man har.
7 Vi hade inget med oss när vi föddes, och vi kan inget ta med oss när vi dör.
8 Om vi därför har det allra nödvändigaste, mat och kläder, så ska vi vara nöjda.
9 De som vill bli rika råkar ut för många frestelser och faller offer för dåraktiga och skadliga begär som leder dem mot en säker och evig undergång.
10 Kärleken till pengar är roten till allt ont. Och genom denna kärlek har många övergett sin tro på Jesus och vållat sig själva mycket lidande.

Slutliga anvisningar

11 Men du Timotheos, som tillhör Gud, ska hålla dig borta från falsk undervisning och längtan efter att bli rik. Se till att du följer Guds vilja och lever helt för honom. Tro på Jesus av hela ditt hjärta, älska dina medmänniskor och visa tålamod och mildhet.
12 Fortsätt att försvara och sprida vår tro. Håll fast vid det eviga livet, som Gud inbjöd dig till när du utan rädsla bekände din tro på honom inför många människor.
13 Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Jesus Kristus, som bekände vem han var inför den romerska landshövdingen Pontius Pilatus:
14 följ dessa anvisningar, så att ingen har något att anklaga dig för, och lev helt för Gud till den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka.
15 När den tid kommer som Gud har bestämt, ska ju Gud, han som är värd att hyllas, vår enda härskare, alla kungars Kung och alla herrars Herre, låta oss se Jesus.
16 Gud är den ende som aldrig kan dö och han bor i ett ljus som är så starkt att ingen människa kan närma sig det. Ingen människa har någonsin sett honom eller kan se honom. Hans är äran och makten i all evighet. Ja, det är sant!1
17 Varna dem som är rika i den här världen att inte skryta och inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedomar. Uppmana dem att istället lita på Gud, som ger oss allt vi behöver för att kunna njuta av livet.
18 Säg åt dem att göra gott mot andra människor, så att de blir rika på goda gärningar istället, och uppmana dem att vara generösa och dela med sig av det de har.
19 Då samlar de sig en skatt hos Gud, en god grund för framtiden, och de vinner det eviga livet.
20 Käre Timotheos, bevara budskapet som Gud har gett dig att sprida. Håll dig borta från gudlösa läror och idéer som kallas kunskap men inte är det.
21 En del människor har börjat lita på denna kunskap och har därför övergett sin tro på Jesus. Med önskan om att Guds godhet och kärlek ska följa er alla.
1 6:16 I grundtexten: Amen!
© 2018 ERF Medien