Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Tala aldrig strängt till en äldre man, utan vädja till honom som till en far. Behandla unga män som bröder,
2 äldre kvinnor som mödrar och unga kvinnor som systrar, i en ren och oskyldig vänskap.

Råd angående änkor

3 Församlingen ska bara ta hand om de änkor som inte har några anhöriga som kan hjälpa dem.
4 Om en änka har vuxna barn eller barnbarn, så ska dessa lära sig att visa sin tro i praktisk handling först och främst inom familjen. På så sätt ger de tillbaka till de gamla vad de har fått av dem, och det är vad Gud vill.
5 Den änka som inte har några anhöriga som kan hjälpa henne, hon sätter sitt hopp till Gud och ber till honom och söker hans hjälp dag och natt.
6 Men den änka som bara är ute efter att få det bra, hon är andligt död1.
7 Undervisa församlingen om detta, så att de änkor som får underhåll inte blir anklagade för något.
8 Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och särskilt sin egen familj, har övergett sin tro på Jesus och är sämre än den som aldrig har kommit till tro.
9 För att få underhåll av församlingen måste en änka vara minst 60 år, och ha varit trogen sin man.
10 Hon måste vara känd för att vara god mot andra. Hon ska ha tagit väl hand om sina barn, ha tagit emot gäster i sitt hem, ha hjälpt de andra troende2 och ha stöttat människor i nöd. Kort sagt, hon ska ha varit helt inriktad på att göra gott mot andra.
11 Yngre änkor ska inte få underhåll av församlingen, för när deras sexuella behov vaknar tappar de lusten att tjäna Jesus och vill gifta om sig.
12 Genom detta drar de på sig Guds straff, eftersom de har brutit sitt löfte till församlingen om att förbli ogifta.3
13 Får de underhåll lär de sig dessutom att vara lata och bara gå omkring från hus till hus. Ja, de blir inte bara lata, utan de börjar skvallra och vara nyfikna och lägger sig i sådant som de inte har med att göra.
14 Därför vill jag att unga änkor ska gifta om sig och få barn och sköta sina egna hem. Då får våra motståndare ingen anledning att tala illa om dem.
15 Tyvärr har några av dessa unga änkor helt lämnat sanningen om Jesus och följer Satan.
16 Om en troende kvinna har änkor i släkten, ska hon ta hand om dem själv och inte kräva att församlingen betalar för dem, eftersom församlingen måste ta hand om de änkor som inte har några anhöriga som kan hjälpa dem.

Råd angående församlingens ledare

17 Församlingsledare som är bra på att leda är värda både respekt och ersättning i pengar, särskilt de som arbetar hårt med att sprida budskapet om Jesus och undervisar i församlingen.
18 Gud har ju sagt i Skriften4: ”Du ska inte binda ihop munnen på den oxe som tröskar”, och: ”Arbetaren är värd sin lön.”
19 Lyssna inte på anklagelser mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta anklagelsen.5
20 Men om han verkligen har gjort fel, ska han tillrättavisas inför hela församlingen. Då blir de andra också varnade för att handla fel.
21 Jag befaller dig inför Gud och inför Jesus Kristus och Guds änglar att alltid följa denna regel, utan att ta ställning för eller emot någon människa och utan att särbehandla någon.
22 Tänk efter ordentligt innan du lägger händerna på människor och inviger dem till olika uppgifter, för annars kan du bli medskyldig till det onda de gör. Se till att du håller dig själv borta från all synd.
23 Se också till att sköta om din kropp. Drick inte längre bara vatten utan också lite vin, eftersom du har problem med magen och ofta är sjuk.
24 Vissa människor syndar helt öppet, och alla vet att Gud en dag ska straffa dem. Men andra lyckas dölja sina synder så att de inte avslöjas förrän långt senare.
25 På samma sätt är vissa människor goda mot andra helt öppet. Men det goda som har gjorts i skymundan ska ändå inte förbli en hemlighet.
1 5:6 Andligt död är att vara skild från Gud.
2 5:10 På grekiska: ha tvättat de heligas fötter. Jämför Johannes berättelse om Jesus 13:14.
3 5:12 På grekiska: brutit sitt första trohetslöfte.
4 5:18 Se Lukas berättelse om Jesus 10:7.
5 5:19 Jämför Femte Moseboken 19:15.
© 2018 ERF Medien