Hjälp

Nya Levande Bibeln

Ledare i församlingen

1 Den som vill bli ledare för en församling strävar efter en viktig uppgift.
2 Därför ska det inte finnas något att anmärka på hos en ledare. Han ska vara trogen i sitt äktenskap, sund, självbehärskad och korrekt i sitt uppträdande. Han ska tycka om att ta emot gäster och kunna undervisa.
3 Han får inte missbruka alkohol eller vara våldsam utan måste vara mild och vänlig och inte ställa till med bråk. Han får inte heller älska pengar.
4 Han måste kunna leda sin egen familj och uppfostra sina barn så att de lyder och visar respekt,
5 för om han inte kan leda sin egen familj, hur ska han då kunna leda Guds församling?
6 Han får inte just ha blivit troende, för då kan han bli mallig över att ha blivit utvald så snabbt och får samma dom som djävulen en gång fick.1
7 Han ska ha ett gott rykte bland människorna utanför församlingen, så att han inte blir hånad och luras av djävulen att synda.
8 På samma sätt ska medhjälparna vara ärliga och värda respekt. De får inte dricka mycket alkohol och inte ha begär efter pengar.
9 De måste hålla fast vid de sanningar Gud har visat oss om vår tro, och de måste ha rena motiv för allt de gör.
10 Innan de får börja som medhjälpare måste de granskas, och om ingen har något att kritisera dem för kan de börja sin uppgift.
11 På samma sätt ska de kvinnliga medhjälparna2 vara värda respekt. De får inte tala illa om människor, utan måste vara sunda och pålitliga i allt de gör.
12 En medhjälpare måste vara trogen i sitt äktenskap och kunna leda sina barn och sitt hem på ett bra sätt.
13 De som sköter sin uppgift väl som medhjälpare kommer att bli respekterade av andra och kan utan att skämmas berätta om sin tro på Jesus Kristus.

Sanningen om vår tro

14-15 Jag hoppas att snart kunna resa till dig, Timotheos, men om jag dröjer, har jag nu gett dig några riktlinjer för hur allt ska vara ordnat i Guds hushåll, församlingen, som tillhör den Gud som lever. Församlingen är ju den pelare och stadiga grund som bär upp sanningen om Jesus.
16 Och alla måste erkänna att vår tro avslöjar en fantastisk hemlighet: Gud kom till jorden som människaoch Guds Ande visade att han var utan synd, han sågs av änglaroch budskapet om honom spreds till jordens folk, människor trodde på honomoch han återvände till himlen igen.
1 3:6 Eller: och då får djävulen honom att falla.
2 3:11 Eller: medhjälparnas fruar.
© 2018 ERF Medien