Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, som är sändebud1 åt Jesus Kristus på Guds uppdrag. Gud är den som har räddat oss och gett oss hopp om evigt liv, genom det som Jesus Kristus gjorde.
2 Till Timotheos, som har blivit min äkta son genom tron på Jesus. Jag ber att Gud Fadern och Jesus Kristus, vår Herre, ska visa dig godhet och omsorg och fylla dig med frid.

Varning för falska läror

3 Jag vill att du stannar i Efesos, så som jag bad dig innan jag reste till Makedonien. Vissa personer i Efesos har nämligen börjat sprida falska läror, och jag vill att du förmanar dem så att de slutar med detta
4 och inte fortsätter att forska i myter och ändlösa släktlistor. Sådant leder bara till oenighet och hjälper inte människor att förstå att de enligt Guds plan blir räddade genom tron på Jesus.
5 Målet för dina förmaningar ska vara att de troende fylls av kärlek, då de av hela hjärtat söker Gud, har rena motiv och en uppriktig tro.
6 Vissa av dem som undervisar har helt lämnat det sanna budskapet och ägnar all sin tid åt att tala om meningslösa dumheter.
7 De vill bli kända som lärare i Moses lag2, men trots sin självsäkerhet har de ingen aning om vad de talar om.
8 Vi vet att lagen är nyttig för oss, om den bara används så som Gud hade tänkt.
9 Lagen skrevs ju inte i första hand för dem som följer Guds vilja, utan för dem som struntar i den och bryter mot den. Lagen är till för gudlösa och syndiga människor, för dem som hånar Gud och inte vill tro på honom, för sådana som mördar sina föräldrar eller andra människor,
10 för dem som lever i sexuell lössläppthet eller homosexualitet, för kidnappare, för dem som ljuger eller vittnar falskt och för alla andra som gör sådant som strider mot den sunda läran,
11 det vill säga läran om det glada budskap vår underbara Gud har gett mig i uppdrag att sprida. Han är den som är värd att hyllas.

Paulus tackar Jesus för hans kärlek och förlåtelse

12 Jag tackar Jesus Kristus, vår Herre, för att han har gett mig kraft, och för att han tyckte att jag var värd att få bli hans sändebud,
13 trots att jag tidigare hånade honom och på ett våldsamt sätt förföljde alla som trodde på honom. Men Herren Jesus hade medlidande med mig, eftersom jag inte förstod vem han var och därför inte kunde tro.
14 Han var god mot mig och förlät mig allt ont jag hade gjort, trots att jag inte förtjänade det. Och jag började tro på Jesus Kristus och fick uppleva den kärlek som finns hos honom.
15 Jag som var den värste av alla syndare, förstod att Jesus Kristus hade kommit hit till världen för att rädda syndare. Detta budskap om räddning är sant och alla borde tro på det.
16 Ja, Herren hade medlidande med mig och förlät mig, och genom detta ville han visa vilket oändligt tålamod han har även med den som har begått fruktansvärda synder. På så sätt skulle andra förstå att också de kan få evigt liv genom att tro på honom.
17 Äran och härligheten tillhör Gud för alltid. Han är kung i all evighet. Han är den osynlige som aldrig dör, och den som ensam är Gud! Ja, det är sant!3

Timotheos uppdrag

18 Timotheos, min son, jag ger dig uppdraget att förmana de troende att hålla sig till Gud och inte lyssna till falsk undervisning. Människor har nämligen redan tidigare fått framföra budskap från Gud om att han gett just dig förmåga att förmana. Låt därför dessa budskap ge dig mod att fortsätta kampen för Jesus.
19 Håll fast vid din tro då du kämpar, och ha rena motiv för allt du gör. Vissa har medvetet struntat i sitt samvete och har därför till slut helt övergett tron på Jesus.
20 Bland dem är Hymenaios och Alexandros, som jag har uteslutit ur församlingen,4 för att de ska lära sig att inte häda Gud.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:7 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 1:17 I grundtexten: Amen!
4 1:20Att häda är att håna och tala illa om något heligt.
© 2019 ERF Medien