Hjälp

Nya Levande Bibeln

Var beredda när Jesus kommer tillbaka

1 När ska allt detta hända? Ja, om det behöver vi inte skriva till er, kära syskon,
2 för ni vet mycket väl att Herren Jesus kommer tillbaka lika oväntat som en tjuv om natten.
3 Just när människorna säger: ”Allt är tryggt och säkert”, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan.
4 Men ni, kära syskon, lever inte i andligt mörker när det gäller dessa frågor, och därför kan den dagen inte överraska er som en tjuv.
5 Ni lever alla i ljuset. Vi troende tillhör inte mörkret eller natten.
6 Därför får vi inte sova som de andra människorna, utan måste hålla oss vakna och nyktra.
7 Det är på natten man sover, och på natten man dricker sig berusad.
8 Men vi som lever i ljuset måste vara nyktra och tänka klart. Vi måste skydda våra hjärtan med trons och kärlekens bröstsköld och använda hoppet om räddning som en hjälm för våra huvuden.
9 Gud har ju inte bestämt att vi en dag ska drabbas av domen, utan att vi ska bli räddade genom vår Herre Jesus Kristus.
10 Han dog för oss, för att vi för alltid ska leva med honom, vare sig vi lever eller är döda när han kommer tillbaka.
11 Därför ska ni uppmuntra varandra och stärka varandras tro, så som ni redan gör.

Förmaningar och påminnelser

12 Vi vädjar till er, kära syskon, att sätta värde på era församlingsledare, som arbetar så hårt ibland er och undervisar och förmanar er.
13 Tänk gott om dem och visa dem mycket kärlek, på grund av det arbete de gör. Se till att leva i frid med varandra.
14 Kära syskon, tillrättavisa dem som är lata och inte sköter sig, uppmuntra dem som är blyga och försiktiga, ta väl hand om de svaga, och ha tålamod med alla.
15 Se till att ingen hämnas på någon, utan försök alltid att göra gott mot varandra och mot alla människor.
16 Var alltid glada,
17 be ständigt,
18 och tacka Gud vad som än händer, för det är vad Gud vill att ni som tror på Jesus Kristus ska göra.
19 Låt Guds Ande få verka fritt ibland er.
20-21 Ignorera inga budskap som framförs, utan pröva om de kommer från Gud eller ej. Ta sedan emot det som är gott och äkta,
22 men håll er borta från allt som är ont och falskt.

Slutönskan

23 Vi ber att Gud, han som ger frid, ska hjälpa er att leva helt för honom, och att han ska bevara er så att ni till ande, själ och kropp är utan skuld den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka.
24 Gud, som har inbjudit er att få tillhöra honom, håller sitt ord, och därför ska han också göra detta.
25 Kära syskon, be för oss.
26 Ge alla de troende en hälsningskyss.1
27 Och lova mig inför Herren Jesus att läsa upp det här brevet för alla de troende.
28 Med önskan om att vår Herre Jesus Kristus godhet och kärlek ska följa er alla.
1 5:26 På grekiska: Hälsa bröderna med en helig kyss. Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.
© 2018 ERF Medien