Hjälp

Nya Levande Bibeln

Lev så att ni ärar Gud

1 Kära syskon, låt mig tillägga detta: Ni vet hur man lever till Guds ära, för ni har hört vår undervisning och lever redan på det sättet. Men vi vädjar till er för Herren Jesus skull, att mer och mer leva till Guds ära.
2 De regler vi gav er kommer från Herren Jesus själv, det vet ni.
3 Och detta är Guds vilja: att ni ska leva helt för honom. Ni ska hålla er borta från all sexuell lössläppthet.
4 Var och en måste lära sig att behärska sin egen kropp och respektera och ära den,1
5 så att han inte lever i begär och lidelser, på samma sätt som de människor gör som inte känner Gud.
6 Se till att ni inte bedrar eller utnyttjar någon annan troende på det sexuella området, för Herren Jesus straffar sådana handlingar, det har vi redan klart och tydligt talat om för er.
7 Gud har ju inte inbjudit oss till att leva i sexuell omoral, utan till att leva helt för honom.
8 Den som vägrar att leva enligt dessa regler, han är inte olydig mot människor, utan mot Gud som ger er sin heliga Ande.
9 När det gäller att älska varandra som medlemmar av Guds folk, behöver jag inte skriva till er. Gud själv har ju lärt er att älska varandra,
10 och er kärlek till alla de troende i hela Makedonien har redan vuxit sig stark. Trots det, kära syskon, ber vi er att älska dem ännu mer.
11 Sätt en ära i att leva ett stilla liv, att försörja er själva och sköta ert arbete, precis som vi tidigare har sagt.
12 Då kommer ni att bli respekterade av människor utanför församlingen och blir inte beroende av någon.

Vi ska uppstå från de döda

13 Kära syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med dem som dör, för att ni inte ska bli förlamade av sorg som de människor blir som inte har något hopp.
14 Vi tror att Jesus har dött och uppstått igen, och därför kan vi vara säkra på att Gud också ska föra till sig alla troende som har dött. De ska föras till Gud tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka.
15 Vi vill meddela er det som Herren Jesus själv har lärt oss: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte möta honom före de döda.
16 Nej, Herren själv ska komma tillbaka från Gud i himlen, och man ska höra ett kommandorop, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet. Och då ska alla som har dött medan de troget följde Kristus uppstå från de döda först.
17 Efter det ska vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden, föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och sedan ska vi för alltid vara med honom.
18 Trösta och uppmuntra nu varandra med dessa ord.
1 4:4 På grekiska: veta hur han ska behandla sitt eget kärl. Annan tolkning: Var och en ska skaffa en egen fru och respektera och ära henne.
© 2018 ERF Medien