Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 När vi inte kunde stå ut längre, beslöt vi oss därför att själva stanna kvar i Athen
2 och skicka vår bror Timotheos, Guds medarbetare som sprider det glada budskapet om Jesus. Han skulle styrka och uppmuntra er tro,
3 så att ni inte tappar modet under alla svårigheter ni möter. Men att lidande ingår i Guds plan för oss, det visste ni redan.
4 Medan vi fortfarande var kvar hos er, sa vi till er att vi alla kommer att få lida, och så har det också blivit, som ni vet.
5 När jag inte längre kunde stå ut med ovissheten, skickade jag därför Timotheos för att ta reda på om er tro hade klarat påfrestningarna. Jag var rädd att Frestaren hade fått er att falla, så att vårt arbete hade varit förgäves.

Timotheos glädjande rapport

6 Men nu har Timotheos just återvänt med de goda nyheterna om att er tro och kärlek fortfarande är lika stark, och att ni minns vårt besök med glädje, och längtar lika mycket efter oss som vi längtar efter er.
7 Kära syskon, ni har med er tro tröstat oss i alla våra svårigheter och lidanden här.
8 Nu känns livet härligt igen, när vi vet att ni håller fast vid er tro på Herren Jesus.
9 Vi kan inte nog tacka Gud för den glädje ni har gett oss!
10 Dag och natt ber vi nu ivrigt till Gud att vi ska få träffa er igen, så att vi kan hjälpa er med det som fortfarande saknas i er tro.
11 Vi ber att vår Gud och Far själv och vår Herre Jesus ska låta det bli möjligt för oss att resa till er.
12 Vi ber också att Herren Jesus ska låta er kärlek till varandra och till alla människor bli stark och överflödande, precis som vår kärlek till er.
13 Ja, vi ber att Herren Jesus ska styrka er och göra er fria från synd, så att ni är värdiga att stå inför vår Gud och Far, den dag vår Herre Jesus kommer med alla som tillhör honom1.
1 3:13 ”Alla som tillhör honom” syftar antingen på troende eller på änglar, eller på båda.
© 2018 ERF Medien