Hjälp

Nya Levande Bibeln

Råd till församlingsledare och ungdomar

1 Och nu en förmaning till er som är ledare i församlingen. Jag är ju själv församlingsledare och har med egna ögon sett allt det lidande Jesus Kristus fick gå igenom. Jag ska också tillsammans med er få dela Kristus härlighet när han kommer tillbaka.
2 Jag vill att ni ska vara som herdar för församlingen, denhjord som Gud har satt er att leda. Ta väl hand om alla, inte därför att ni måste, utan därför att ni själva vill. Det är så Gud vill ha det. Ta inte hand om dem för att få pengar eller annat, utan därför att ni vill tjäna Gud av hela hjärtat.
3 Uppträd inte som härskare över hjorden utan led den genom att gå före med gott exempel.
4 Då ska Jesus själv, den högsta herden, belöna er den dag han kommer tillbaka. Och ni ska för evigt få dela hans härlighet.
5 Ni som är unga måste anpassa er efter dem som är äldre än ni och har fått i uppdrag att leda församlingen. Men för er alla gäller, att ingen får vara stolt, utan måste erkänna sitt behov av andra. Det heter i Skriften:”Gud står emot dem som är stolta, men han är god mot dem som erkänner sitt behov av honom.”1
6 Erkänn därför ert behov av Gud och hans kraft, så kommer han en dag att upphöja er.
7 Lämna alla bekymmer till honom, för han tar hand om er.

Var på er vakt

8 Var på er vakt och tänk klart. Akta er för djävulen, er fiende, som stryker omkring som ett rytande lejon bland er och letar efter någon att sluka.
9 Stå emot hans angrepp och håll fast vid er tro på Jesus. Ge inte upp när ni får lida. Kom ihåg att alla troende i hela världen får gå igenom samma sak.
10 Gud har i sin godhet inbjudit oss till sin eviga härlighet, på grund av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Det är bara en kort tid som ni behöver lida, och Gud ska stötta er och ge er kraft, så att ni kan hålla fast vid er tro.
11 Hans är makten i all evighet. Ja, det är sant!2

Slutord

12 Jag har skrivit detta brev till er med hjälp av Silvanus, en troende bror som jag litar fullständigt på. Jag ville med dessa korta rader uppmuntra er och påminna er om Guds godhet och kärlek, så att ni alltid håller fast vid er tro på honom.
13 Församlingen här i Babylon3, som precis som ni har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom, hälsar till er. Markus, min unga medhjälpare, hälsar också till er.
14 Hälsa varandra med en kyss för att visa er kärlek.4Med önskan om att Guds frid ska fylla alla er som lever i gemenskap med Kristus.
1 5:5 Se Ordspråksboken 3:34.
2 5:11 På grekiska: Amen!
3 5:13 På grekiska: min son.
4 5:14 På grekiska: Hälsa varandra med en kärlekens kyss. Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man kysste varandra, männen för sig och kvinnorna för sig.
© 2017 ERF Medien