Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Eftersom Jesus Kristus fick lida med sin kropp, ska också ni vara beredda att göra det. Och den som är villig att lida för att följa Kristus, väljer att sluta synda.
2 Han vill inte resten av livet styras av de onda begär som finns i hans mänskliga natur, utan strävar efter att göra Guds vilja.
3 Och ni har ju redan syndat tillräckligt, genom att ni tidigare levde i sexuell lössläppthet och deltog i hejdlösa orgier, att ni drack er fulla och var med på vilda fester och organiserat supande tillsammans med andra som inte kände Gud. Ja, ni ägnade er åt all möjlig skamlig avgudadyrkan.
4 Era gamla vänner är förvånade över att ni inte längre vill vältra er i detta träsk av sex och droger tillsammans med dem, och därför hånar de er.
5 Men kom ihåg att också de en dag måste ansvara för sina handlingar inför Gud, han som står beredd att döma både dem som nu lever och de som har hunnit dö.
6 Ja, alla människor ska stå inför Gud. Därför berättades det glada budskapet om Jesus också för de troende som nu är döda. De har dött, precis som alla människor måste göra, men de ska leva för evigt som Gud, eftersom de tog emot budskapet.

Stötta och hjälp varandra

7 Men tidens slut är snart här. Var därför självbehärskade och tänk klart, så att ni kan be.
8 Och viktigast av allt är att ni älskar varandra av hela hjärtat, för den som älskar förlåter sina medmänniskor hur mycket ont de än har gjort honom.
9 Ta också emot människor i era hem utan att klaga över det extra arbete det medför.
10 Gud har i sin godhet gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter. Hjälp därför varandra på olika sätt, så att alla får nytta av de förmågor Gud har gett er.
11 Har du fått förmågan att tala, se då till att du talar enligt Guds budskap. Har du fått förmågan att hjälpa andra, se då till att hjälpa dem med all den kraft som Gud ger. Då ska Gud bli upphöjd och ärad på grund av det som Jesus Kristus gör genom er. Äran och makten tillhör Gud i all evighet. Ja, det är sant!1
12 Kära vänner, bli inte förvånade över de många prövningar ni måste gå igenom, för det är vad en troende kan vänta sig.
13 Var istället glada när ni får lida för Kristus skull, för om ni delar hans lidande nu, ska ni få jubla av glädje den dag han kommer tillbaka i makt och härlighet.
14 Ja, ni är lyckliga om människor hånar er för Kristus skull, för det är ett bevis på att Guds mäktiga Ande bor i er.
15 Självklart får det aldrig hända att någon av er måste lida för att han har mördat, stulit, ställt till med annat ont eller lagt sig i andras affärer. Det skulle vara en stor skam.
16 Men den som får lida för att han tillhör Kristus behöver inte skämmas, utan kan hylla Gud för privilegiet att få tillhöra Kristus.
17 Det lidande ni får gå igenom, är ju en slags dom som drabbar Guds eget folk. Men om till och med vi som tillhör Gud måste gå igenom lidande, hur mycket värre ska det då inte bli på domens dag för dem som vägrar att tro på det glada budskapet från Gud?
18 Det står ju i Skriften: ”Om den som följer Guds vilja får gå igenom så mycket lidande innan han blir räddad, hur ska det då inte gå för den som är ond och struntar i Guds räddning?2
19 Fortsätt därför att göra det som är gott, även om Gud låter er lida. Lita på honom som skapade er, för han kommer aldrig att överge er.
1 4:11 På grekiska: Amen!
2 4:18 Jämför Ordspråksboken 11:31.
© 2018 ERF Medien