Hjälp

Nya Levande Bibeln

Råd till gifta par

1-2 Ni gifta kvinnor måste sätta er man före er själva. Det gäller även de kvinnor som är gifta med män som inte tror på budskapet om Jesus. För om mannen ser att ni alltid handlar osjälviskt och lever ett rent liv helt för Gud, så kan ni få honom att börja tro utan att behöva säga ett enda ord.
3 Sträva inte efter att dra uppmärksamheten till ert yttre, genom dyrbara smycken, vackra kläder och konstfulla frisyrer.
4 Nej, satsa istället på ert inre, så att ni har ett mjukt och behagligt sätt. Det är en skönhet som aldrig försvinner, och något som är dyrbart i Guds ögon.
5 Den skönheten fanns hos de kvinnor som levde för länge sedan och tillhörde Gud. De litade på Gud och satte sin man före sig själva.
6 Sara till exempel lydde sin man Abraham och kallade honom herre. Ha henne som förebild och gör det som är gott utan att vara rädda för någonting.
7 Ni gifta män måste leva tillsammans med er fru på ett sätt som stämmer med den undervisning ni har fått. Visa omsorg om henne, eftersom hon är svagare och mer utsatt. Och kom ihåg att också hon en dag ska få del av det eviga livets gåva, så visa henne respekt. Ja, behandla er fru så som Gud vill, annars kommer han inte att svara på era böner.

Råd till alla troende

8 Och nu ett ord till er alla: Försök att leva i fullständig harmoni med varandra. Tänk alltid på vad som är bäst för andra. Älska varandra så som syskon bör göra, visa varandra medlidande och erkänn ert behov av varandra.
9 Se till att ingen hämnas på någon, och att ingen hånar tillbaka om han blir hånad. Nej, be istället att Gud ska ge era fiender allt gott. Det är vad Gud vill att ni ska göra, eftersom ni själva har blivit inbjudna att en dag få del av allt hans goda.
10 Det står ju i Skriften:”Om du älskar livet och vill kunna njuta av det, försök då att kontrollera din tunga. Tänk på varje ord som kommer över dina läppar. Säg inget ont och ljug aldrig!
11 Sluta att göra det som är ont och gör det som är gott. Sträva efter att leva i frid med alla.
12 Herrens ögon vakar över dem som lyder honom, och hans öron hör deras böner. Men han är emot dem som gör det onda.”1

Var beredda att lida

13 Ingen gör er väl illa om ni är ivriga att göra det goda?
14 Men om människor gör er illa därför att ni följer Guds vilja, ska ni se det som en förmån. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.
15 Ni ska ära och upphöja Jesus Kristus, han som är Herre i era liv. Och om någon frågar om er tro, ska ni vara beredda att redogöra för ert hopp om evigt liv.
16 Men svara med respekt, och utan att verka malliga. Se till att ni alltid har ett gott samvete. Då måste de som anklagar er skämmas över att de talar illa om allt det goda som ni gör därför att ni tillhör Kristus.
17 Ibland kan det vara Guds vilja att vi får lida för att ha gjort något gott. Men det är i alla fall bättre än att lida för att ha gjort något ont.
18 Kristus själv fick ju lida. Han dog för att ta straffet för våra synder, en gång för alla. Ja, han som aldrig hade gjort något ont, dog för att vi onda människor skulle få förlåtelse och kunna komma till Gud. Hans kropp blev dödad, men Guds Ande gjorde honom levande igen.2
19 Genom Guds Andes kraft kunde han sedan gå och tala till de andar som Gud håller fängslade.3
20 Det var de andar som under Noas tid vägrade att lyda Gud, trots att han tålmodigt väntade på dem medan Noa byggde sin båt. Bara åtta personer blev sedan räddade när vattnet översvämmade jorden.
21 Detta vatten är en bild på dopet, som nu räddar er på grund av att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Dopet handlar ju inte om att kroppen tvättas ren från smuts, utan om att vi vänder oss till Gud och ber att få våra synder borttvättade.
22 Ja, Jesus Kristus uppstod från de döda och återvände sedan till himlen. Där sitter han nu på Guds högra sida och regerar, sedan alla änglar och makter och krafter har lagts under honom.4
1 3:10-12 Se Psaltaren 34:13‑17.
2 3:18 Eller: hans ande blev levande igen, så att han kunde…
3 3:19 Dessa fängslade andar är antingen döda människor, eller några slags andliga varelser.
4 3:22 Jämför Psaltaren 110:1. Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom.
© 2018 ERF Medien