Hjälp

Nya Levande Bibeln

Offer till avgudar

1 Låt oss nu gå över till frågan om kött som har offrats till avgudar. Ni skriver att ni känner till det rätta svaret. Men kom ihåg att den som tror sig veta allt blir mallig. Om ni verkligen älskar varandra kommer ni istället att hjälpa varandra att få en starkare tro.
2 Den som anser sig veta allt, han känner inte till särskilt mycket.
3 Men den som älskar Gud, han är känd av honom.
4 När det gäller frågan om man får äta kött som har offrats till avgudar, så vet vi att en avgud inte är någon gud, och att det bara finns en enda Gud.
5 Många tillber så kallade gudar, både i himlen och på jorden – och det finns ett stort antal av dessa gudar och herrar.
6 Ändå vet vi att det bara finns en Gud, Fadern, som har skapat allt och vill att vi ska leva för honom. Och vi vet att det bara finns en Herre, Jesus Kristus, som fick i uppdrag av Gud att skapa allt, och som gör det möjligt för oss att leva för Gud.
7 Men en del troende har inte förstått än att dessa gudar inte är några verkliga gudar. De tillbad avgudar innan de började tro på Jesus, och när de nu ser kött som har offrats till avgudar, ser de det fortfarande som ett offer. När de då äter av köttet, går de emot sina egna samveten, för de har fortfarande inte lärt sig hur man ska tänka.
8 Det är sant att maten inte har något med vårt förhållande till Gud att göra. Därför kvittar det fullständigt om vi äter av köttet eller inte.
9 Men ni måste se till att den frihet ni påstår er ha inte får en osäker troende att överge sin tro på Jesus.
10 Om dessa nya troende, som fortfarande inte vet hur de ska tänka, ser dig som har ”det rätta svaret” äta kött i ett avgudatempel,1 kommer de då inte att dra slutsatsen att de också kan äta? Men för dem innebär det att de faller tillbaka i sin gamla avgudadyrkan.
11 Genom att du vet ”det rätta svaret” får du alltså en svag troende att gå evigt förlorad, din egen bror eller syster som Kristus har dött för!
12 Kom ihåg att den som gör orätt mot sina troende syskon och lurar dem att gå emot sina egna samveten, han syndar mot Kristus själv.
13 Mitt svar är alltså: Om din mat får din troende bror eller syster att synda, så avstå hellre för alltid från att äta kött. Riskera inte att en annan människa överger sin tro på Jesus och går under för evigt på grund av dig.
1 8:10 Man kunde bli inbjuden av sina vänner till en vanlig måltid i templet. Men köttet var alltså offrat till avgudar innan.
© 2018 ERF Medien