Hjälp

Nya Levande Bibeln

Frågor om äktenskapet

1 Jag ska nu försöka svara på de frågor ni ställde angående sex och äktenskap. Ja, det är bäst för en troende att inte gifta sig.
2 Men eftersom så många frestas att leva i sexuell lössläppthet, bör var och en som vill gifta sig göra det.
3 Gifta par ska sedan ha ett regelbundet sexliv, för det är både mannens och kvinnans rätt som gifta.
4 En gift kvinna tillhör sin man, och inte sig själv. Och en gift man tillhör sin fru, och inte sig själv.
5 Gör inget uppehåll i er sexuella relation utom under en kort tid, och då bara om ni är överens om att båda vill koncentrera sig på att be. Sedan måste ni komma tillsammans igen, annars kan Satan fresta er, eftersom er längtan efter sex blir för stark.
6 Men jag befaller er inte att göra ett sådant uppehåll, utan säger bara att ni kan göra det om ni vill.
7 Helst skulle jag naturligtvis önska att alla levde ogifta, som jag gör. Men vi är inte alla lika. Gud har gett oss olika gåvor. En del har fått förmågan att leva som ogifta, andra inte.
8 Till er som är änklingar1 eller änkor vill jag säga att det är bättre att ni förblir ogifta, precis som jag.
9 Men om ni inte kan leva utan en sexuell relation, så gift er. Det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.
10 Till er som nu är gifta har jag däremot en befallning, eftersom den kommer från Herren Jesus själv: Frun får inte skilja sig från sin man,
11 och mannen får inte skilja sig från sin fru.2 Men om ni ändå skulle skilja er, måste ni förbli ogifta, eller försonas med varandra.
12 Här skulle jag vilja göra ett tillägg, som inte är en direkt befallning från Herren: Om en troende man har en fru som inte delar hans tro men ändå vill leva med honom, får han inte skilja sig från henne.
13 Och om en troende kvinna har en man som inte delar hennes tro men ändå vill leva med henne, får hon inte skilja sig från honom.
14 Den man som inte tror kommer nära Gud genom att han är förenad med sin troende fru, och den kvinna som inte tror kommer nära Gud genom att hon är förenad med sin troende man. Annars skulle ju deras barn inte höra till Guds folk, men nu tillhör de Gud.
15 Om den som inte tror däremot vill skilja sig, så låt honom få det. Då är den troende mannen eller kvinnan inte längre bunden. Gud vill ju att man ska leva i frid med den person man är gift med,
16 och det finns ingen garanti för att den troende parten i ett äktenskap ska kunna få den andre att börja tro genom att de fortsätter att leva tillsammans.3

Behåll den ställning ni hade innan ni började tro

17 En allmän regel är att var och en bör fortsätta att leva i den ställning han hade då Gud inbjöd honom att få tillhöra honom. Det är så jag undervisar i alla församlingar.
18 Den som var jude när han blev inbjuden att få tillhöra Gud, kan fortsätta att vara jude. Och den som var icke-jude kan fortsätta att vara icke-jude. Icke-judiska män behöver inte gå igenom den judiska omskärelseceremonin.
19 Det spelar ingen roll för Gud om en man är omskuren eller ej. Det viktiga är att vi lever så som Gud vill.
20 Ni ska alltså fortsätta i den situation ni befann er i när Gud inbjöd er att få tillhöra honom.
21 Var du slav när du fick Guds inbjudan att få tillhöra honom, så oroa dig inte över det, även om du naturligtvis ska ta chansen att bli fri om du får ett erbjudande.4
22 Den slav som genom sin tro tillhör Herren Jesus, kan ju glädja sig över att Herren har köpt honom fri från hans slaveri under synden. Och den som är fri och tillhör Herren Jesus måste komma ihåg att han nu är en slav till Jesus Kristus.
23 Ja, Gud har köpt er alla fria från ert slaveri under synden, och har redan betalat priset för er. Se därför till att ni inte blir slavar under människors regler.
24 Fortsätt, kära syskon, att tjäna Gud i den situation ni befann er i när ni tackade ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom.

Råd till den som är ogift

25 När det gäller dem som aldrig har varit gifta, har jag ingen särskild befallning från Herren Jesus. Men Herren har i sin godhet gett mig uppdraget att undervisa, och därför kan ni lita på de råd jag ger er.
26 Jag anser alltså att det är bäst att vara ogift, med tanke på de förföljelser de troende blir utsatta för.
27 Den som redan är gift ska naturligtvis inte skilja sig. Men om du inte är gift, ska du inte försöka hitta någon att gifta dig med.
28 De män och kvinnor som ändå bestämmer sig för att gifta sig, de går inte emot Guds vilja. Men de kommer att drabbas av många svårigheter, som jag önskar att de slapp gå igenom.
29-31 Låt mig säga en sak, kära syskon. Den nuvarande världen kommer snart att gå under. Det är inte lång tid kvar. Därför måste den man som är gift inte bara leva för sitt äktenskap, den som är ledsen eller glad får inte vara upptagen med sina känslor, den som köper något får inte vara upptagen med det materiella, och den som håller på med världsliga saker får inte bli så upptagen med dem att de betyder allt för honom.
32 Jag vill bespara er en massa extra bekymmer. En ogift man har tid att tjäna Herren Jesus och göra det som gläder Herren.
33 Men en gift man måste tänka på hem och familj och göra det som gläder hans fru.
34 Han blir splittrad i sina intressen. På samma sätt har en ogift kvinna eller flicka tid att tjäna Herren, eftersom både hennes kropp och själ tillhör Gud. Men en gift kvinna måste tänka på hem och familj och göra det som gläder hennes man.
35 Jag har inte gett er dessa regler för att begränsa er frihet, utan för att hjälpa er. Det enda jag vill är att ni ska kunna tjäna Herren Jesus och leva helt för honom utan att vara upptagna med en massa andra saker.
36 Om ett par är förlovat5 och har bestämt sig för att inte gifta sig, men mannen tycker att han handlar fel mot sin fästmö, eller om han själv inte kan avstå från sex, och därför tycker att de bör gifta sig, då ska de gifta sig. De går inte emot Guds vilja.
37 Om ett förlovat par däremot klarar att hålla fast vid sitt beslut om att inte gifta sig, och inte är tvingade till det av någon annan, då handlar de rätt om de förblir ogifta.
38 De som gifter sig handlar alltså rätt, men de som inte gifter sig handlar ännu bättre.
39 En gift kvinna är bunden till sin man så länge han lever. Men om hennes man dör, kan hon gifta om sig med vem hon vill, bara det är med en troende.
40 Fast enligt min åsikt är det bättre för henne att leva som ogift. Och jag tror att det är Guds Ande som talar genom mig när jag säger detta.
1 7:8 Det grekiska ordet för änkling kan också översättas ogift person.
2 7:10-11 Jämför Matteus berättelse om Jesus 5:32.
3 7:16 Annan tolkning: Men kom ihåg att den troende parten i ett äktenskap kan få den andre att börja tro om de fortsätter att leva tillsammans.
4 7:21 Alternativ tolkning: Även om du får ett erbjudande om att bli fri, så fortsätt hellre att vara slav.
5 7:36 Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning, och kunde bara brytas genom en skilsmässa, men något sexuellt samliv fick inte förekomma. Församlingarna hade tagit över denna form av förlovning.
© 2018 ERF Medien