Hjälp

Nya Levande Bibeln

Dra inte en annan troende inför rätta

1 Jag har dessutom hört att det finns sådana bland er som drar andra inför rätta när de blir ovänner. Hur kan ni komma på idén att låta människor som inte följer Guds vilja avgöra era tvister, istället för att låta de troende döma mellan er?
2 Vet ni inte att de som tillhör Gud en dag ska döma världen? Skulle ni då inte kunna reda ut sådana här småsaker bland er själva?
3 Och vet ni inte att vi en dag ska döma änglarna? Då måste vi väl klara av vardagliga tvister.
4 Men nu drar ni istället varandra inför rätta för småsaker, och låter utomstående människor som ni egentligen inte har förtroende för, döma mellan er.
5 Ni borde skämmas! Finns det då ingen i församlingen som är vis nog att döma mellan sina troende syskon,
6 så att ni slipper att tvista med varandra inför rätta, mitt framför näsan på dem som inte tror på Gud?
7-8 Ja, att ni överhuvudtaget drar varandra inför rätta är ett stort nederlag för er som troende. Varför tvistar ni med era troende syskon om materiella saker? Varför vill ni ta ifrån andra det som är deras? Borde ni inte istället acceptera att själva bli illa behandlade, och att man tar ifrån er det som är ert?
9-10 Har ni alldeles glömt att den som inte följer Guds vilja inte får tillhöra hans folk? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell lössläppthet, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet får tillhöra Gud. Inte heller tjuvar, själviska människor, de som super sig fulla, de som talar illa om sina medmänniskor eller de som lurar andra på pengar får tillhöra Gud.
11 Vissa av er levde tidigare på det sättet, men ni är nu döpta och har tvättats rena från era synder. Ni tillhör Gud och har blivit skuldfria inför honom på grund av det som Herren Jesus Kristus och vår Guds Ande har gjort för er.

Tänk på att Guds Ande bor i er kropp

12 En del av er säger: ”Jag är fri och kan göra som jag vill.” Men tänk på att allt inte är bra för oss människor. Den som hävdar att han är fri och kan göra som han vill löper nämligen stor risk att bli slav under sina egna begär.
13 Jag kan hålla med dessa människor när de säger: ”maten är till för magen och magen för maten”. Men kom ihåg att Gud en dag ska göra slut på både mat och mage. Däremot har de helt fel när de säger att det är tillåtet att leva i sexuell lössläppthet. Kroppen är inte skapad för sådant. Den är till för att ära och tjäna Herren Jesus, eftersom han är Herre också över våra kroppar.1
14 Våra kroppar ska ju genom Guds kraft uppväckas från de döda en dag, precis som Herren Jesus blev uppväckt.
15 Dessutom är de troende Kristus kropp, och det betyder att era kroppar är de olika delarna i hans kropp. Ska jag då ta en del av Kristus och förena honom med en prostituerad?2 Aldrig!
16 Ni vet väl att den som ligger med en prostituerad, smälter samman till en kroppslig enhet med henne? Det står ju i Skriften3: ”när en man förenas med en kvinna, så blir de två ett.”
17 Men den som förenas med Herren Jesus, smälter samman till en andlig enhet med honom.
18 Håll er därför borta från all sexuell lössläppthet. Andra synder sker utanför kroppen, men den som ägnar sig åt sexuell lössläppthet syndar mot sin egen kropp.
19 Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Guds heliga Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud? Er kropp tillhör alltså inte er själva, utan Gud.
20 Han har ju köpt er fria från ert slaveri under synden, och har redan betalat priset för er. Se därför till att ära Gud med er kropp.
1 6:13 Paulus gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet.
2 6:15 Tempelprostitution var allmänt accepterad och praktiserad i den dåvarande grekiska kulturen. Korinth hade ett stort avgudatempel.
3 6:16 Se Första Moseboken 2:24.
© 2018 ERF Medien