Hjälp

Nya Levande Bibeln

Sexuell lössläppthet i församlingen

1 Jag måste också ta upp en annan sak med er. Det påstås att det förekommer sexuell lössläppthet bland er. Ja, till och med sådan omoral som man inte hör talas om ens bland dem som inte känner Gud. Ni har en man i församlingen som bor ihop med sin pappas fru.
2 Och ändå är ni så stöddiga! Varför sörjer ni inte och skäms, och ser till att han blir utesluten ur gemenskapen?
3 Själv har jag redan bestämt vilket straff han måste få, trots att jag inte är där hos er. För även om jag är långt borta, följer jag alltid med vad som händer hos er.
4 Så här ska ni göra: Alla ni som tror på Herren Jesus måste samlas, och då ska jag i mina tankar vara där tillsammans med er. Sedan ska ni med kraft av den auktoritet som Herren Jesus har gett oss,
5 utesluta mannen ur er gemenskap. Låt Satan ta hand om honom, så att hans kropp går under. Då kanske han vänder sig bort från synden, så att hans ande kan bli räddad den dag vår Herre Jesus kommer tillbaka.
6 Nej, ni har verkligen inget att skryta över. Förstår ni inte att om en enda människa tillåts leva i synd, så kommer synden att sprida sig i hela församlingen? Lite jäst får ju hela degen att jäsa.
7 Gör er av med all gammal jäst, så att ni på nytt blir en ren deg. Jesus Kristus, vårt påsklamm, har ju slaktats för oss, och vi har blivit ett bröd som är bakat utan jäst.1
8 Låt oss därför fira högtid, befriade från all gammal jäst, från all ondska och elakhet. Lev helt för Gud och håll er till det sanna budskapet om Jesus. Ja, se till att ni än en gång blir ett bröd bakat utan jäst.
9 I mitt tidigare brev2 skrev jag till er att ni ska hålla er borta från människor som lever i sexuell lössläppthet.
10 Men jag menade naturligtvis inte att ni ska undvika alla människor här i världen som lever i sexuell omoral, och alla som är själviska, lurar andra på pengar eller tillber avgudar. Nej, då måste ni ju lämna jorden för gott.
11 Vad jag menade i mitt brev var att ni inte ska umgås med troende som börjar leva i sexuell lössläppthet, blir själviska, tillber avgudar, talar illa om sina medmänniskor, super sig fulla eller lurar andra på pengar. Nej, sådana människor ska ni inte ens äta tillsammans med.
12 De som inte tillhör församlingen är det inte vår sak att döma. Dem ska Gud straffa på domens dag. Däremot är det er uppgift att döma dem som tillhör er församling. Om en medlem gör det som är ont, så uteslut honom ur gemenskapen.
1 5:7 Under påskveckan slaktade varje judisk familj ett lamm, och man åt bara bröd som bakats utan jäst. De slängde all gammal jäst, som en symbol för att Gud hade förlåtit deras synder. Jämför Andra Moseboken 12:1-27.
2 5:9 Paulus syftade på ett brev som inte finns bevarat.
© 2018 ERF Medien