Hjälp

Nya Levande Bibeln

Paulus vädjar om enhet i församlingen

1 När jag först började undervisa er, kära syskon, kunde jag inte tala till er som till troende som verkligen har lärt känna Gud och drivs av hans Ande. Nej, jag fick tala till er som till människor som fortfarande drivs av sin mänskliga natur. Ni hade börjat tro på Kristus, men var som små nyfödda barn.
2 Därför fick jag mata er med mjölk och börja med en grundläggande undervisning. Någon fast föda klarade ni inte av. Ja, ni klarar inte ens nu av att höra någon mer ingående undervisning,
3 eftersom ni fortfarande låter er styras av er gamla natur. Om ni är avundsjuka på varandra och bråkar och delar upp er i grupper, visar inte det att ni fortfarande drivs av er gamla natur och lever som de människor som inte känner Gud?
4 Är det inte er gamla natur som får er att säga: ”Jag tillhör Paulus” eller ”Jag tillhör Apollos”?
5 Varken Apollos eller jag är något speciellt. Gud har bara använt oss för att hjälpa er att börja tro. Var och en av oss har utfört det uppdrag vi fick från Herren Jesus.
6 Jag planterade Guds budskap i era hjärtan, och sedan kom Apollos och vattnade med sin undervisning. Men det var Gud som fick er tro att växa.
7 Varken den som planterar eller den som vattnar, är viktig i sammanhanget. Den ende som är viktig är Gud, för det är bara han som kan få er tro att växa.
8-9 Både den som planterar och den som vattnar är ju medarbetare till Gud, och de arbetar tillsammans på Guds åker, som är hans församling. Men de ska var för sig få lön efter sitt arbete. Församlingen kan också liknas vid ett hus som Gud håller på att bygga,

Församlingen är Guds bygge

10 och Gud gav mig förmånen att få bli en erfaren byggmästare. Jag har lagt grunden genom att berätta det glada budskapet om Jesus för er. Sedan bygger någon annan vidare med sin undervisning. Men var och en som bygger en församling, måste tänka på hur han bygger.
11 Han kan aldrig lägga en ny grund, för grunden för församlingen är Jesus Kristus själv.
12 Däremot kan han undervisa på olika sätt om den grund som redan är lagd. Han kan bildligt talat bygga på den grunden med guld, silver och ädelstenar, eller med trä, gräs och halm.
13 När Jesus sedan kommer tillbaka för att döma alla människor, ska det visa sig om byggmästaren använde rätt material. Jesus ska bildligt talat låta elden pröva om hans undervisning hade bestående värde eller inte.
14 Den byggmästare som byggde med ett material som klarar eldprovet, han ska få lön för sitt arbete.
15 Men om han byggde med ett material som inte klarar elden, då blir han utan lön. Själv ska han bli räddad, men hela hans livsverk brinner upp.

Förstör inte församlingen genom splittring

16 Förstår ni inte att ni tillsammans, bildligt talat, är Guds tempel, eftersom Guds Ande bor i er?
17 Och om någon förstör Guds tempel, ska Gud straffa honom. Guds hus är ju heligt, eftersom det tillhör honom, och det är ni som är hans tempel.
18 Bedra inte er själva. Den som är vis och klok enligt den här världens sätt att se, han måste överge sin vishet om han ska kunna förstå Guds vishet.
19 Den här världens vishet är ju bara nonsens för Gud. Det står ju i Skriften1: ”Han låter de kloka trassla in sig i sina egna sluga funderingar”,
20 och: ”Herren vet hur människorna tänker. Han vet att de saknar förstånd.”2
21 Skryt därför inte över att ni är efterföljare till någon viss människa. Ni tillhör ju Kristus, och Kristus tillhör Gud. Därför äger ni allt som tillhör Gud – Paulus, Apollos, Petrus och hela världen. Det spelar ingen roll om ni lever eller dör. Nutiden och framtiden är er. Ja, allt är ert, eftersom ni tillhör Kristus.
1 3:19 Se Job 5:13.
2 3:20 Se Psaltaren 94:11.
© 2018 ERF Medien