Hjälp

Nya Levande Bibeln

Skillnaden mellan Guds vishet och människors vishet

1 När jag kom till er första gången, kära syskon, försökte jag inte övertala er med hjälp av väl uttänkta formuleringar och övertygande resonemang när jag berättade om Guds budskap1.
2 Nej, jag hade bestämt mig för att bara tala enkelt om Jesus Kristus och om att han dog på korset för att ta straffet för våra synder.
3 Jag var svag och rädd och nervös när jag stod där inför er,
4 så det var inte mitt sätt att framföra budskapet eller min mänskliga övertalningsförmåga som övertygade er. Nej, det var Guds Andes kraft som överbevisade er om att budskapet var sant.
5 Gud ville inte att ni skulle tro på Jesus på grund av mänsklig övertalningsförmåga, utan på grund av hans kraft.
6 Fast när vi är bland människor som har en mogen tro, då är vår undervisning fylld av vishet. Men den visheten har inget med den här världen att göra. Den kommer inte från den här världens onda makthavare, som Gud en dag ska låta gå under.
7-8 Nej, vår undervisning är fylld av Guds egen vishet. Den handlar om Guds hemliga plan, som har legat gömd sedan tidens början. Och enligt den planen hade Gud bestämt att Herren Jesus skulle dö för att rädda oss, så att vi får dela Guds härlighet. Den här världens onda makthavare, förstod inte Guds plan, och därför lät de avrätta Jesus på ett kors, honom som delar Guds makt och härlighet.
9 Ja, denna härlighet som enligt Guds vishet och plan ska bli vår, det är den vi undervisar om. Det står ju i Skriften2: ”Det inget öga har sett, och inget öra har hört, det ingen människa har kunnat föreställa sig, det har Gud berett åt dem som älskar honom.”
10 Men Gud har genom sin Ande visat oss allt detta som han har berett, för Guds Ande vet allt om Gud och känner till alla hans planer.
11 Guds Ande är ju den ende som verkligen känner till Guds innersta tankar, precis som en människas ande ensam känner till människans innersta tankar.
12 Men vi drivs inte längre av människors sätt att tänka, för vi har fått Guds egen Ande, så att vi kan veta vad Gud i sin godhet har gett oss.
13 När vi berättar om allt detta som Gud enligt sin plan har lovat oss, använder vi oss därför inte av mänsklig övertalningsförmåga när vi förklarar. Nej, vi låter Guds Ande styra oss när vi talar, eftersom vi undervisar om Guds tankar och talar till människor som själva har fått Guds Ande.3
14 Men den människa som inte tillhör Jesus Kristus och inte har fått Guds Ande, hon vägrar att lyssna till det som Guds Ande förklarar. Det låter som rent nonsens för henne. Hon kan inte förstå undervisningen, eftersom det bara är med hjälp av Guds Ande man kan förstå den.
15 Den som har Guds Ande kan förstå vad Guds plan innebär. Andra människor däremot, förstår inte ens vad de troende talar om.
16 Och hur skulle de kunna det? Det står ju i Skriften: ”Vem känner till hur Herren tänker? Vem vet tillräckligt för att ge honom råd?”4 Men för oss har Guds Ande visat hur Jesus Kristus tänker.
1 2:1 Andra handskrifter har: Guds hemlighet.
2 2:9 Se Jesaja 64:4.
3 2:13 ”eftersom vi undervisar om Guds tankar och talar till människor som själva har fått Guds Ande” kan också tolkas som: ”så att Anden får hjälpa oss att förklara sanningen om Gud.”
4 2:16 Se Jesaja 40:13.
© 2018 ERF Medien