Hjälp

Nya Levande Bibeln

Insamlingen till de troende i Jerusalem

1 När det gäller insamlingen till de troende i Jerusalem, ska ni följa de instruktioner jag gav till församlingarna i Galatien1.
2 Varje söndag ska var och en ta en del av det han tjänat under veckan och spara det hemma hos sig. Lägg undan så mycket ni har råd med. Vänta inte med att samla ihop alla pengarna tills jag har kommit.
3 Välj också ut några lämpliga personer som kan resa till Jerusalem med gåvan. När jag sedan kommer ska jag skriva ett brev som de kan ta med sig till församlingsledarna i Jerusalem.
4 Men om det är bättre att jag också reser dit, då kan vi göra sällskap.

Paulus och hans medarbetares resplaner

5 Jag planerar att resa genom Makedonien2, och när jag har gjort det tänker jag komma till er.
6 Antagligen stannar jag hos er ett tag, kanske hela vintern, och efter det kan ni hjälpa mig med det jag behöver för min fortsatta resa, vart det nu blir.
7 Den här gången vill jag inte bara göra ett kort besök och sedan resa vidare, utan jag hoppas kunna stanna ett bra tag, om Herren tillåter det.
8 Men jag stannar här i Efesos till pingst,
9 för det är stora möjligheter för oss att arbeta här just nu, även om vi också har fått många fiender.
10 Om Timotheos kommer till er, se då till att han kan känna sig lugn när han är hos er. Han arbetar för Herren Jesus precis som jag gör,
11 så behandla honom med respekt. Hjälp honom sedan med allt han behöver när han ska resa vidare, och önska honom frid på resan så att han kan komma tillbaka till mig. Jag ser fram emot att få träffa både honom och de andra som reser tillsammans med honom.
12 Vad det gäller vår bror Apollos, så bad jag honom resa till er tillsammans med de andra, men han ansåg inte det var rätt tid just nu. Han kommer till er senare, när han får tillfälle.

Slutliga förmaningar och hälsningar

13 Vaka över er själva, och se till att ni håller fast vid er tro. Var modiga och starka,
14 men kom ihåg att alltid behandla varandra kärleksfullt.
15 Jag vill också be er om en sak, kära syskon. Ni vet ju att Stefanas och hans familj var de första i provinsen Achaia3 som började tro på Kristus. Och de ägnar nu hela sitt liv åt att hjälpa de troende.
16 Se till att ni verkligen visar dessa människor uppskattning, och även alla andra som jobbar hårt tillsammans med dem.
17 Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Achaikos har kommit till mig.
18 Då behöver jag inte sakna er lika mycket. De har uppmuntrat mig på alla sätt, och jag vet att de har uppmuntrat er också. Sådana män ska ni verkligen sätta värde på.
19 Församlingarna i provinsen Asien4 hälsar till er. Aquila och Prisca och hela den församling som möts i deras hus hälsar hjärtligt till alla er som lever i gemenskap med Herren Jesus.
20 Alla de troende här hälsar till er. Ge varandra en hälsningskyss som tecken på att ni tillhör Herren.5
21 Här skriver jag, Paulus, min hälsning, med egen hand.
22 Om någon inte älskar Herren Jesus, ska Gud döma honom till evigt straff. Kom, Herre Jesus!6
23 Med önskan om att Herren Jesus godhet och kärlek ska följa er alla.
24 Min kärlek är med alla er som lever i gemenskap med Jesus Kristus.
1 16:1 Galatien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
2 16:5 Makedonien var en romersk provins i nuvarande Grekland. Den låg norr om den provins där Korinth låg.
3 16:15 Achaia var en romersk provins i nuvarande Grekland.
4 16:19 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
5 16:20 På grekiska: Hälsa varandra med en helig kyss. Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.
6 16:22 I grundtexten: Marana ta, ”Vår Herre kom” på arameiska, Jesus modersmål.
© 2017 ERF Medien