Hjälp

Nya Levande Bibeln

Den viktigaste egenskapen: att visa kärlek

1 Om jag har fått förmågan att tala okända språk, både jordiska och himmelska, men inte visar kärlek, då liknar jag en gonggong eller en cymbal som bara avger meningslösa ljud.
2 Om jag har fått förmågan att framföra budskap från Gud, känner till alla Guds hemligheter och har kunskap från Gud, och om jag har en tro som är så stark att jag kan flytta berg, men inte visar kärlek, då är min förmåga värdelös.
3 Om jag ger allt jag äger till de fattiga, och till och med är villig att dö för min tro, men inte visar kärlek, då har jag ändå inte gjort något av värde.
4 Den som älskar andra visar tålamod och omsorg. Han är inte avundsjuk eller skrytsam eller mallig.
5 Han är inte oförskämd eller självisk. Han blir inte arg för minsta småsak, och är inte långsint.
6 Den som älskar andra blir inte glad när de gör något ont, utan blir glad när de håller sig till det sanna budskapet.
7 Den som älskar ger inte upp. Han tror på andra, hoppas in i det längsta och är beredd att uthärda allt.
8 Kärleken kommer alltid att finnas kvar. Men att kunna framföra budskap från Gud, att kunna tala okända språk eller att kunna meddela kunskap från Gud, är förmågor som inte alltid kommer att behövas.
9 Den kunskap vi får från Gud, och de budskap han ger oss att framföra, ger oss bara en skymt av Gud.
10 Men när Jesus kommer tillbaka, då behövs inte längre dessa begränsade förmågor.
11 Låt mig förklara med en bild: När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sedan jag blev vuxen tänker jag inte längre som ett barn.
12 Exakt så är det med vår kunskap om Gud. Vi är fortfarande som barn, vi ser bara en suddig spegelbild av honom. Men när Jesus kommer tillbaka ska vi möta Gud ansikte mot ansikte, och då ska vi lära känna Gud lika bra som han känner oss.
13 Tre saker kommer alltså alltid att vara viktiga: att tro på Jesus, att hålla fast vid hoppet om vår slutliga räddning och att visa kärlek mot våra medmänniskor. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek.
© 2018 ERF Medien