Hjälp

Nya Levande Bibeln

Tron på Guds Son

1 Var och en som tror att Jesus är Kristus, den kung som Gud lovade sända, han är Guds barn. Och den som älskar sin Far älskar också hans barn.
2 Vi vet att vi älskar Guds barn om vi älskar Gud och lyder det som han har befallt oss.
3 Att älska Gud är att lyda hans befallningar, och hans befallningar är inte svåra att lyda,
4 för alla som är Guds barn besegrar världen. Det är genom vår tro vi kan segra över den här onda världen.
5 Ja, bara den som tror att Jesus är Guds Son kan segra över världen.
6 Jesus Kristus bevisades vara Guds Son, då han döptes i vatten och då han offrade sitt blod på korset.1 Det var inte bara vattnet som intygade vem Jesus är, utan både vattnet och blodet. Också Guds Ande vittnar om vem Jesus är, och det Guds Ande säger är alltid sant.
7 Vi har alltså tre vittnen:
8 Guds Ande, vattnet och blodet. Och alla tre är överens.
9 Vi tror ju på människor som vittnar i våra domstolar. Skulle vi då inte tro på Gud när han vittnar om sin egen Son?
10 Alla som tror på Guds Son håller fast vid det som Gud har intygat är sant. Den som inte tror på vad Gud vittnar om sin egen Son påstår att Gud ljuger.
11 Och detta är vad Gud har intygat: att han har gett oss evigt liv och att det livet finns i hans Son.
12 Den som lever i nära gemenskap med Guds Son äger livet, men den som inte lever i gemenskap med Sonen har inte livet.

Avslutning

13 Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Son, för att ni ska veta att ni har evigt liv.
14 Vi kan vara säkra på att Gud lyssnar på oss, när vi ber honom om något som stämmer överens med hans vilja.
15 Och om vi vet att han hör oss, vad det än gäller, då vet vi också att vi får det vi har bett honom om.
16 Om ni ser en annan troende synda på ett sätt som inte leder till evig död, så ska ni be för den personen. Gud ska då låta den troende behålla det eviga livet. Men det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att ni ska be för dem som begår sådana synder.2
17 Varje orätt handling är synd, men alla synder leder inte till evig död.
18 Vi vet att de som har blivit Guds barn inte fortsätter att synda, för Guds Son skyddar dem, och den Onde kan inte röra dem.
19 Vi vet att vi tillhör Gud, och att världen runt omkring oss är under den Ondes makt och inflytande.
20 Vi vet också att Guds Son har kommit för att hjälpa oss att lära känna den sanna Guden, han som är evigt liv. Och nu lever vi i gemenskap med den sanna Guden, eftersom vi lever i gemenskap med hans Son, Jesus Kristus.
21 Mina barn, håll er borta från alla falska gudar.
1 5:6 Han är den som kom genom vatten och blod.
2 5:16 ”Synd som leder till döden” syftar antagligen på synd som man vägrar kalla synd och därför inte ångrar eller överger.
© 2018 ERF Medien