Hjälp

Nya Levande Bibeln

Lär er avslöja falska budskap

1 Kära vänner, tro inte på alla som säger att de har Guds Ande. Pröva budskapet först och se om det verkligen kommer från Gud, för många människor med falska budskap om Gud har spridits ut över världen.
2 Så här kan ni avgöra om budskapet är från Guds Ande: den som erkänner att Jesus Kristus var en verklig människa, han har Guds Ande.1
3 Men den som inte erkänner Jesus som en verklig människa kommer inte från Gud. Han får sin kraft från ’Motståndaren till Kristus’2, den ande som ni vet ska komma, och som redan finns i världen.
4 Mina barn, ni tillhör Gud och har segrat över dem som sprider falska budskap om honom. Guds Ande, som finns i er, är ju starkare än den ande som finns i världen.
5 Dessa människor tillhör den här onda världen och talar på världens vis, därför lyssnar världens människor på dem.
6 Men vi tillhör Gud. Och den som tillhör Gud lyssnar på oss, medan den som inte tillhör Gud, inte lyssnar på oss. Genom detta kan vi avgöra vem som har Guds Ande och vem som har en falskhetens ande. Den som har Guds Ande vill ju lyssna till sanningen om Gud.

Kärleken kommer från Gud

7 Kära vänner, låt oss fortsätta att älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som älskar är Guds barn och känner Gud.
8 Men den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.
9 Gud visade sin enorma kärlek till oss genom att sända sin enda Son till världen för att vi skulle få evigt liv genom det han gjorde för oss.
10 Detta är den verkliga kärleken, att Gud älskade oss inte därför att vi älskade honom, utan att han älskade oss först och sände sin Son till att ta straffet för våra synder så att vi kunde få förlåtelse.
11 Kära vänner, eftersom Gud älskade oss så mycket, måste också vi älska varandra.
12 Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, fortsätter Gud att bo i oss, och då visar sig hans kärlek genom oss, eftersom vi är uppfyllda av den.
13 Gud har gett oss sin Ande. Därför vet vi att vi fortsätter att leva i gemenskap med Gud och att han bor i oss.
14 Vi har själva sett och kan vittna om att Fadern sände sin Son för att rädda människorna.
15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, fortsätter Gud att bo i honom, och han lever i gemenskap med Gud.
16 Vi vet hur mycket Gud älskar oss, och vi litar på hans kärlek. Gud är kärlek, och den som lever i denna kärlek, fortsätter att leva i gemenskap med Gud, och Gud bor i honom.
17 Och när vi lever i gemenskap med Gud, fylls vi av hans kärlek. Därför behöver vi inte vara rädda för att möta honom på domens dag, för vi lever på samma sätt som Jesus levde här i världen.
18 Kärlek och rädsla hör inte ihop, för den verkliga kärleken driver bort all rädsla. Rädsla hör ihop med tanken på straff, och den som fortfarande är rädd är inte fylld med Guds kärlek.
19 Vi älskar därför att han först älskade oss.
20 Om någon säger: ”Jag älskar Gud”, men hatar sin troende bror eller syster, då ljuger han. För om han inte älskar sina troende syskon, som han har sett, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett?
21 Och Gud har befallt att den som älskar honom också måste älska sina troende syskon.
1 4:2 Johannes gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella världen är separerade. Enligt dem dog inte Jesus ande på korset, eftersom kroppen och anden var separerade.
2 4:3 På grekiska: Antikrist. Jämför Andra Thessalonikerbrevet 2:3 och Uppenbarelseboken ‑ Johannes syn 13:1‑10.
© 2017 ERF Medien