Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Nya Levande Bibeln

Inledning

1 Vi skriver till er om Ordet som ger liv1. Han fanns till redan i tidens början, och vi har hört honom. Vi har sett honom med våra egna ögon och tagit i honom med våra egna händer.
2 Han som ger liv har visat sig, och vi har sett honom. Det är det vi vittnar om. Vi berättar för er om honom som är det eviga livet, om honom som var hos Fadern och sedan visade sig för oss.
3 Ja, det vi har sett och hört berättar vi för er, så att också ni kan dela vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus2.
4 Det här skriver vi för att vår glädje ska bli fullständig.

Låt Guds ljus lysa upp era liv

5 Det budskap vi har hört från Jesus, och som vi nu berättar vidare för er, är att Gud är ljus och att det inte finns något mörker i honom.
6 Om vi därför säger att vi har gemenskap med Gud, men fortsätter att leva i andligt mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till honom, som är sanningen.
7 Men om vi lever i Guds ljus, på samma sätt som Jesus ständigt är i Guds ljus, då har vi gemenskap med varandra och får förlåtelse för våra synder genom att Jesus, Guds Son, offrade sitt liv och sitt blod för oss.
8 Om vi säger att vi är utan synd, lurar vi bara oss själva, och har inte släppt in Gud, han som är sanningen.
9 Men om vi bekänner våra synder för Gud, håller han sitt löfte och är god mot oss, så att han förlåter oss våra synder och tvättar oss rena från allt ont vi har gjort.
10 Om vi påstår att vi inte har syndat, då säger vi samtidigt att Gud är en lögnare och visar att vi inte har släppt in hans budskap i våra liv.
1 1:1 I grundtexten: Livets Ord. ”Ordet” kunde för grekerna betyda ”tanken, den princip som styr universum”. För judarna betydde det ”Gud”.
2 1:3 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
© 2019 ERF Medien