Помощ

Верен

1 Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,
2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!
3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.
4 Безбожните не са така, а са като плявата, която вятърът отвява.
5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни – в събранието на праведните.
6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.
© 2019 ERF Medien