Nápověda

Bible, překlad 21. století

Neskládej ruce

1 Posílej svůj chléb po vodě – po čase znovu najdeš jej.
2 Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem.
3 Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, ať padl k jihu nebo na sever.
4 Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí.
5 Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše.
6 Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej – vždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí.

Raduj se z mládí

7 Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné!
8 Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let ať se raduje – ať ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar.
9 Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát.
10 Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla – vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!
© 2019 ERF Medien