Nápověda

Bible, překlad 21. století

On zmařil sám sebe

1 Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství,
2 pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.
3 Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.
4 Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
5 Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:
6 Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.
7 Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.
8 Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!
9 Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval,
10 aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
11 a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Světla ve světě

12 Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek.
13 Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
14 Všechno dělejte bez reptání a dohadování,
15 abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.
16 Pevně se držte Slova života,1 abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné.
17 Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi.
18 Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou.

Timoteus a Epafrodites

19 Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také já potěšil zprávami o vás.
20 Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost.
21 Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista.
22 O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci.
23 Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude.
24 Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám.
25 Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby.
26 Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci.
27 Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.
28 Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví.
29 Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte.
30 Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny.
1 Jan 1:1–4; 1.Jan 1:1
© 2019 ERF Medien