Nápověda

Bible, překlad 21. století

Závěr

1 Král Xerxes podrobil povinným odvodům celé vnitrozemí i mořské ostrovy.
2 Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských a perských.
3 Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva.
© 2018 ERF Medien