Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.
2 Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí,
3 mou duši občerstvuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.
4 I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
5 Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.
6 Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.
© 2019 ERF Medien