Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Poutní píseň. K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci?
2 Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil!
3 On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.
4 Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael!
5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín.
6 Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí.
7 Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.
8 Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
© 2019 ERF Medien