Yardım

Türkçe

Mat 1:1  İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir: İbrahim İshak'ın babasıydı, İshak Yakup'un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı,
Mat 1:16  Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu.
Mat 1:18  İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı.
Mat 1:21  Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.››
Mat 1:25  Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
Mat 2:1  İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler: ‹‹Yahudiler'in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.››
Mat 3:13  Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Irmağı'na, Yahya'nın yanına geldi.
Mat 3:15  İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.›› O zaman Yahya O'nun dediğine razı oldu.
Mat 3:16  İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.
Mat 4:1  Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü.
Mat 4:2  İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı.
Mat 4:4  İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar› diye yazılmıştır.››
Mat 4:7  İsa İblis'e şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹Tanrın Rab'bi denemeyeceksin› diye de yazılmıştır.››
Mat 4:8  İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. O'na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek,
Mat 4:10  İsa ona şöyle karşılık verdi: ‹‹Çekil git, Şeytan! ‹Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin› diye yazılmıştır.››
Mat 4:11  Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.
Mat 4:12  İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü.
Mat 4:17  O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: ‹‹Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı.››
Mat 4:18  İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı.
Mat 4:21  İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi'yle birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı.
Mat 4:22  Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
Mat 4:23  İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.
Mat 5:1  İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi.
Mat 5:2  İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti:
Mat 7:28  İsa konuşmasını bitirince, halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı.
Mat 8:1  İsa dağdan inince büyük bir kalabalık O'nun ardından gitti.
Mat 8:3  İsa elini uzatıp adama dokundu, ‹‹İsterim, temiz ol!›› dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi.
Mat 8:4  Sonra İsa adama, ‹‹Sakın kimseye bir şey söyleme!›› dedi. ‹‹Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun.››
Mat 8:5  İsa Kefarnahum'a varınca bir yüzbaşı O'na gelip, ‹‹Ya Rab›› diye yalvardı, ‹‹Uşağım felç oldu, evde yatıyor; korkunç acı çekiyor.››
Mat 8:7  İsa, ‹‹Gelip onu iyileştireceğim›› dedi.
© 2018 ERF Medien