Help

Bibelen på hverdagsdansk

Ge 30:14 En dag midt i hvedehøsten, hvor Ruben var ude i marken, fandt han nogle kærlighedsfrugter, og han tog dem hjem til sin mor Lea. Rakel opdagede det og tiggede Lea om at give hende nogle af dem.
Ge 30:15 Lea svarede fortørnet: »Først stjal du min mands hjerte - og nu vil du tage min søns kærlighedsfrugter!« »Jeg vil lade ham sove hos dig i nat som betaling for kærlighedsfrugterne,« sagde Rakel.
Ge 30:16 Så om aftenen, da Jakob var på vej hjem fra høstarbejdet, gik Lea ham i møde. »I nat skal du sove hos mig,« sagde hun, »for jeg har betalt for dig med nogle kærlighedsfrugter, som min søn fandt.« Den nat sov de så sammen.
Ge 34:3 Han blev dybt forelsket i hende og forsøgte at vinde hendes kærlighed.
De 4:37 På grund af kærlighed til sit eget folk, som han havde udvalgt, altså jeres forfædre og deres efterkommere, førte han dem med vældig magt ud af slavetilværelsen i Egypten.
De 7:7 I sin kærlighed udvalgte han jer, ikke fordi I var mægtige eller talstærke, for I var et ganske lille folk på jorden.
De 7:8 Det var alene på grund af sin kærlighed til sit folk, og på grund af sit løfte til jeres forfædre, at han førte folket ud af Egypten med magt og vælde.
De 23:6 men Herren ville ikke lytte til Bileam, og han beviste sin kærlighed til jer ved at vende forbandelsen til velsignelse.
1Sa 20:14 Og må du altid vise mig den samme trofaste kærlighed, som Herren gør, så længe jeg lever. Og skulle jeg dø, så vær nådig mod mine børn, når Herren hjælper dig med at tilintetgøre alle dine fjender.«
1Sa 20:17 Således stadfæstede Jonatan sin venskabspagt med David på grund af sin kærlighed til ham, for Jonatan elskede David lige så højt, som han elskede sig selv.
2Sa 1:26 Jonatan, mit hjerte er knust, jeg elskede dig, som var du min bror! Dit venskab var noget helt specielt, mere end kærlighed fra en kvinde.
1Ki 10:9 Lovet være Herren, din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på Israels trone. Det er på grund af din Guds evige kærlighed til Israel, at han gjorde dig til konge over dem, for du regerer med retfærdighed.«
2Ch 9:8 Lovet være Herren, din Gud, som fandt behag i dig og satte dig til at regere over sit folk. Det er på grund af din Guds kærlighed til Israel og hans ønske om at hjælpe dem for evigt, at han gjorde dig til konge over dem, for du regerer med retfærdighed.«
Ne 13:22 Derefter gav jeg levitterne ordre til at gennemgå renselsesritualet og sørge for at bevogte portene, så sabbatten fremover kunne holdes hellig. Min Gud, glem ikke hvad jeg har gjort for dig. Se i nåde til mig på grund af din trofaste kærlighed.
Ps 33:22 Herre, vis os din trofaste kærlighed, til dig alene har vi sat vores håb.
Ps 36:8 Hvor er din kærlighed fantastisk, Gud, mennesker søger ly i dine vingers skygge.
Ps 36:11 Din kærlighed omslutter dem, der følger dig, de oprigtige af hjertet kan regne med din hjælp.
Ps 40:12 Måtte din barmhjertighed vare ved, Herre. Må din kærlighed og trofasthed altid omslutte mig,
Ps 45:1 Til korlederen: En kærlighedssang af Koras slægt. Synges til melodien »Liljerne«.
Ps 48:10 Vi mindes din urokkelige kærlighed, Gud, når vi tilbeder dig i dit hellige tempel.
Ps 59:17 Men jeg vil altid lovprise din magt, hver morgen vil jeg synge om din trofaste kærlighed. For du er min tilflugt, min hjælp på nødens dag.
Ps 61:8 Lad min slægt herske evigt for dit ansigt, lad din trofaste kærlighed omslutte mig.
Ps 66:20 Jeg priser dig, Gud, fordi du hørte min bøn og omsluttede mig med din trofaste kærlighed.
Ps 85:8 Vis os din trofaste kærlighed, Herre, red os endnu en gang.
Ps 89:25 Min trofaste kærlighed følger ham altid, han får styrke ved at stole på mig.
Ps 90:14 Mæt os hver morgen med din kærlighed, så vi oplever glæde dag efter dag.
Ps 103:8 Herren er barmhjertig og nådig med tålmodig og trofast kærlighed.
Ps 119:124 Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig, lær mig at kende din vilje.
Ps 119:159 Vis mig din kærlighed og red mit liv, Tænk dog på, hvor højt jeg elsker dine love. Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!
Ps 138:8 Du fører mig igennem til sejr. Din trofaste kærlighed varer ved. Opgiv mig ikke, men fuldend dit værk.
© 2019 ERF Medien