Nápověda

Český ekumenický překlad

Lv 19,28  Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.
© 2018 ERF Medien