Help

Český ekumenický překlad

Mr 7:26  a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.
© 2019 ERF Medien