Help

Český ekumenický překlad

Lu 10:2  Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
© 2019 ERF Medien