NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Nya Levande Bibeln

2Ch 29:30 Kung Hiskia uppmanade leviterna att prisa Herren med några av Davids och profeten Asafs psalmer. De tillbad, sjöng och prisade Herren under stor glädje.
Ps 3:1 En psalm av David, när han flydde från sin son Absalom. Herre, överallt stöter jag på fiender. Det är många som försöker skada mig och
Ps 42:12 Men, min själ, tappa inte modet! Bli inte upprörd! Hoppas bara på Gud. Jag vet att jag på nytt ska få orsak att prisa honom för allt han gör. Han är min hjälp! Han är min Gud!(Fortsättning av föregående psalm)
Ps 51:1 En psalm skriven efter det att profeten Natan hade kommit till David och berättat om Guds dom över honom, för hans äktenskapsbrott med Bat-Seba och mordet på hennes man Uria. Gud, du som är kärleksfull och god, var barmhärtig mot mig! Visa medlidande med mig
Ps 52:1 David skrev denna psalm som en protest mot att hans fiende Doeg dödade 85 präster och deras familjer. Du kallar dig hjälte, eller hur? Du skryter om dina ogudaktiga handlingar mot Guds folk.
Ps 54:1 David skrev denna psalm vid det tillfälle då Sifs män försökte förråda honom och överlämna honom till Saul. Gud, du är en mäktig Gud. Fräls mig genom din stora kraft! Befria mig genom din makt!
Ps 63:1 En psalm av David, då han gömde sig i Judeens öken. Gud, min Gud! Vad jag längtar efter dig! Jag behöver dig! Jag törstar efter dig i detta förtorkade och plågade land, där det inte finns en droppe vatten. Vad jag längtar efter att finna dig!
Lu 24:44 Sedan sa han till sina efterföljare: ”Kommer ni inte ihåg att jag förklarade medan jag fortfarande var hos er, att allt som Gud förutsagt om mig i Skriften, både i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna, måste bli verklighet?”
Ac 13:32 Och nu har turen kommit till er. Vi är här för att berätta de glada nyheterna om att Gud, just i våra dagar, har infriat sitt löfte till förfäderna, genom att uppväcka Jesus från de döda. Det är honom den andra psalmen i Psaltaren handlar om, när den säger: ’Du är min son. Idag har jag blivit din Far.’
© 2019 ERF Medien