Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1.Mos 5,6 Set var 105 år, da hans søn Enosh blev født.
1.Mos 11,10 Det følgende er en liste over Sems efterkommere ned til Abram. To år efter oversvømmelsen - da Sem var 100 år - fik han en søn, som fik navnet Arpakshad.
1.Mos 20,16 Til Sara sagde han: »Jeg giver din bror 1000 sølvstykker i erstatning for det, som er overgået dig. Så regner jeg med, at vi er kvit.«
1.Mos 21,5 Abraham var på det tidspunkt 100 år gammel.
1.Mos 26,12 Samme år høstede Isak 100 fold af, hvad han havde sået der i landet, for Herren velsignede ham
1.Mos 32,16 30 hunkameler med føl, 40 køer, 10 tyre, 20 hunæsler og 10 hanæsler.
1.Mos 33,19 som han købte for 100 sølvstykker af Hamors sønner. En af sønnerne hed Sikem.
1.Mos 50,3 Balsameringen tog 40 dage, og der var landesorg i Egypten i 10 uger.
2.Mos 12,3 Bekendtgør for hele folket, at på den 10. dag i denne første måned skal hvert familieoverhoved udvælge et lam eller et gedekid til ofring.
2.Mos 18,21 Men du bliver nødt til at finde nogle kvalificerede, ærlige og gudfrygtige mænd, der ikke vil tage imod bestikkelse. Dem skal du indsætte som dommere og rådgivere, nogle med ansvar for 1000 mennesker, nogle med ansvar for 100 mennesker, og andre med ansvar for 50 eller ti personer.
2.Mos 18,25 Han udvalgte kvalificerede mænd fra alle de 12 stammer og udnævnte dem til dommere og ledere for henholdsvis 1000, 100, 50 og 10 personer.
2.Mos 26,16 Hvert modul skal være 10 alen højt og 1½ alen bredt
2.Mos 27,9 Rundt om boligen skal du lave en forgård, omgivet af en indhegning. Indhegningen skal laves af stolper og fintvævet linned. På sydsiden skal indhegningen bestå af et stykke stof på 100 alens længde. Det skal ved hjælp af sølvkroge hænges op på sølvstænger, der sidder fast på 20 bronzestolper, der hver står på en sokkel af bronze.
2.Mos 27,11 Indhegningen på forgårdens nordside skal laves på samme måde og bestå af et stykke stof på 100 alen, der ved hjælp af sølvkroge og sølvstænger er hængt op på 20 stolper med sokler af bronze.
2.Mos 27,18 Forgårdens mål er altså 100 alen i længden og 50 alen i bredden. Stofindhegningen skal være 5 alen i højden.
2.Mos 36,21 Modulernes mål var 10 alen i højden og 1½ alen i bredden,
2.Mos 38,9 Derpå blev indhegningen omkring forgården lavet. Til sydsiden blev der lavet en 100 alen lang stofvæg af fintvævet linned.
2.Mos 38,11 Nordvæggen var også 100 alen lang med 20 stolper, bronzesokler, sølvkroge og sølvstænger.
2.Mos 38,27 Sølvet blev brugt til at støbe de 100 sokler, der skulle bruges til vægmodulerne, og til de stolper, der skulle bære forhænget foran det allerhelligste. Hver sokkel vejede ca. 30 kg.
3.Mos 25,8 Tæl nu syv gange syv år frem. Efter 49 år, når forsoningsdagen er inde, på den 10. dag i den syvende måned, skal der blæses i vædderhorn ud over landet. Hvert syvende sabbatsår skal være et jubelår, og i hele landet skal både jorden og daglejerne frigives. Enhver skal sættes fri til at vende tilbage til sin slægt og sit tidligere jordstykke.
3.Mos 26,8 Fem af jer vil være nok til at jage 100 fjender på flugt - og 100 af jer nok til 10.000! Fjenderne skal falde for jeres sværd.
3.Mos 27,5 20 shekel for en dreng mellem 5 og 20 år, 10 shekel for en pige,
4.Mos 2,18 På teltets vestside skal Efraims stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden Efraims stamme med dens 40.500 våbenføre mænd under ledelse af Elishama er der Manasses stamme med 32.200 våbenføre mænd under ledelse af Gamliel og Benjamins stamme med 35.400 våbenføre mænd under ledelse af Abidan. Det samlede antal våbenføre mænd i Efraims hærafdeling er således 108.100. Disse tre stammer skal følge efter Rubens hærafdeling, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.
4.Mos 11,19 ikke bare i morgen og i overmorgen, eller i de næste 5 eller 10 eller 20 dage -
4.Mos 31,4 Hver stamme skal stille med 1000 mand.« Denne hær, som i alt talte 12.000 mand, sendte Moses nu af sted imod midjanitterne, anført af Pinehas, præsten Eleazars søn. De havde pagtens ark og alarmtrompeterne med.
5.Mos 1,11 Må Herren, jeres fædres Gud, gøre jer 1000 gange så talrige, som I er nu, og velsigne jer, sådan som han har lovet.
5.Mos 1,15 hvorefter jeg indsatte de mænd, der blev valgt, som dommere og administrative ledere, nogle med ansvar for 1000, andre med ansvar for 100, for 50 eller for 10.
5.Mos 22,18 og retten skal dømme manden til at betale en bøde på 100 sølvstykker til pigens far, fordi han førte falsk anklage imod en israelitisk jomfru. Derefter skal manden tage sin kone tilbage, og han må aldrig senere skille sig fra hende.
Josva 15,57 Kain, Gibea og Timna - i alt 10 byer med tilhørende landsbyer.
Josva 21,5 De øvrige slægter blandt kehattitterne fik 10 byer fra Efraims, Dans og Manasses halve stammes områder,
© 2019 ERF Medien