Nápověda

Český ekumenický překlad

CHVALTE HOSPODINA Z NEBES, CHVALTE HO VE VÝŠINÁCH

1  Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!
2  Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.
3  Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.
4  Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy,
5  chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,
6  on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.
7  Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,
8  oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,
9  horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,
10  zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo,
11  králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země,
12  jinoši i panny, starci i mladí.
13  Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.
14  Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.
© 2019 ERF Medien