Nápověda

Český ekumenický překlad

NESTAVÍ-LI DŮM HOSPODIN

1  Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
2  Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.
3  Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.
4  Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.
5  Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.
© 2019 ERF Medien