Nápověda

Český ekumenický překlad

KDYŽ HOSPODIN ÚDĚL SIJÓNU ZMĚNIL

1  Poutní píseň. Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.
2  Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: „Hospodin s nimi učinil velké věci.“
3  Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.
4  Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!
5  Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
6  S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.
© 2019 ERF Medien