Nápověda

Český ekumenický překlad

BLOUD SI V SRDCI ŘÍKÁ: „BŮH TU NENÍ“

1  Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“ Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
2  Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
3  Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
4  Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají,
5  že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je Bůh.
6  Radu poníženého ostouzíte, ale Hospodin je jeho útočiště.
7  Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.
© 2019 ERF Medien