Nápověda

Český ekumenický překlad

HOSPODINE, PANE NÁŠ, JAK VZNEŠENÉ JE TVOJE JMÉNO - 1Pro předního zpěváka podle gatského způsobu. Žalm Davidův.

2  Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
3  Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
4  Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
5  Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
6  Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
7  Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:
8  všechen brav a skot a také polní zvířata
9  a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
10  Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
© 2019 ERF Medien