Nápověda

Český ekumenický překlad

— Jótam, vítěz nad Amónem - Jótam se přidržuje Hospodina a vítězí nad Amónci.

1  Jótamovi bylo dvacet pět let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jerúša; byla to dcera Sádokova.
2  Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec Uzijáš. Avšak do Hospodinova chrámu nevstoupil. Lid dál propadal zkáze.
3  Jótam vystavěl Horní bránu Hospodinova domu; také mnoho stavěl na hradbě Ófelu.
4  V judském pohoří vystavěl města a v lesnatých krajích stavěl hrady a věže.
5  Válčil s králem Amónovců a přemohl je. Amónovci mu dodali toho roku sto talentů stříbra a deset tisíc kórů pšenice a deset tisíc ječmene. To mu odváděli Amónovci i ve druhém a třetím roce.
6  Jótam pevně vládl, poněvadž setrvával na svých cestách před Hospodinem, svým Bohem.
7  O ostatních příbězích Jótamových, o všech jeho válkách a cestách, se dále píše v Knize králů izraelských a judských.
8  Bylo mu dvacet pět let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let.
9  I ulehl Jótam ke svým otcům a pohřbili ho v Městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Achaz.
© 2019 ERF Medien