Nápověda

Český ekumenický překlad

— Oltář a chrámové příslušenství - Oltář, moře, nádrže, svícen, sloupy a různé nádoby a nářadí.

1  Dále zhotovil bronzový oltář dvacet loket dlouhý, dvacet loket široký a deset loket vysoký.
2  Odlil též moře o průměru deseti loket, okrouhlé, pět loket vysoké; dalo se obepnout měřicí šňůrou dlouhou třicet loket.
3  Pod okrajem je dokola vroubily ozdoby v podobě býků, deset na jeden loket; lemovaly moře dokola. Dvě řady býků byly odlity spolu s mořem.
4  Moře spočívalo na dvanácti býcích; tři byli obráceni na sever, tři na západ, tři na jih a tři na východ. Na nich bylo moře položeno a zadky všech byly obráceny dovnitř.
5  Bylo na dlaň silné a jeho okraj byl udělán jako okraj poháru nebo rozkvetlé lilie. Pojalo tři tisíce batů.
6  Udělal též deset nádrží, pět jich dal napravo, pět nalevo; byly určeny k omývání. Oplachovali v nich to, co patřilo k zápalným obětem. Moře bylo určeno k umývání kněží.
7  Udělal též deset zlatých svícnů podle předpisu a dal je do chrámu, pět napravo a pět nalevo.
8  Udělal též deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo; udělal též sto zlatých kropenek.
9  Udělal též nádvoří pro kněze a veliký dvůr, též dveře do dvora; jejich křídla obložil bronzem.
10  Moře postavil po pravé straně domu k jihovýchodu.
11  Chúram udělal též hrnce, lopaty a kropenky. Tak dokončil Chúram práci, kterou dělal králi Šalomounovi pro Boží dům:
12  dva sloupy a kulovité hlavice na vrcholu obou sloupů, dvoje mřížování, aby obě kulovité hlavice na vrcholu sloupů přikrývalo;
13  čtyři sta granátových jablek k obojímu mřížování, po dvou řadách granátových jablek na jedno mřížování, aby obě kulovité hlavice na sloupech přikrývalo;
14  dále udělal stojany a na stojany udělal nádrže,
15  jedno moře a pod ně dvanáct býků jako podstavce,
16  i hrnce, lopaty, vidlice a všechny příslušné předměty udělal Chúram králi Šalomounovi pro Hospodinův dům; byly z leštěného bronzu.
17  Král je dal odlévat v jordánském okrsku mezi Sukótem a Seredou do forem v zemi.
18  Šalomoun udělal všech těchto předmětů převeliké množství; na váhu mědi se nehledělo.
19  Šalomoun také udělal všechny předměty, které byly pro Boží dům: zlatý oltář a stoly pro předkladné chleby,
20  svícny a jejich kahánky potažené lístkovým zlatem, aby hořely před svatostánkem podle předpisu,
21  dále květ, kahánky a kleště na knoty ze zlata; bylo to nejlepší zlato;
22  též nože, kropenky, číše a pánve potažené lístkovým zlatem. Udělal i vchod do domu; vnitřní dveře do velesvatyně a dveře hlavní lodi chrámové byly ze zlata.
© 2019 ERF Medien